Dutkan

Cristin

Cristin (Current Research Information System In Norway) lea vuogádat man Sámi allaskuvla geavaha dutkanbohtosiidregistreremii. Cristin neahttasiiddus sáhttá ohcat buot dutkamiid maid Sámi allaskuvla lea almmuhan maŋemus jagiid.

Oza Cristinis

Registrere Cristinii

 

Brage

BIBSYS Brage lea vuogádat ásahandihte rabas almmuhusvuorkká. Brage fállojuvvo universitehtaide ja allaskuvllaide, dutkaninstitu-šuvnnaide ja eará institušuvnnaide maid stáhta ruhtada. Institu-šuvnnat mat geavahit Brage leat organiserejuvvon sierra searvevuohtan, Bragesearvevuohta (Bragekonsortiet). Hálddašeapmi, doaimmaheapmi, áimmahuššan ja ovdánahttin čađahuvvo BIBSYS bokte.

Oza Brages