Dutkan ja publiseren

Vuolábealde gávnnat dieđuid ja resurssaid mat sáhttet ávkin dutnje dutkama ja publiserema oktavuođas.

Cristin

Brage - rabas ásahuslaš dutkanvuorká

Rabas publiseren - (Open Access)

Rabas dutkan – (Open Science)

Dutkandáhtat

Dutkanetihkka

Dutkama publiseren

Doarjja dutkamii ja publiseremii

Leage oidnosis dutkin

Resursasiidu doavttergrádahasaide

Studeantabargguid publiseren

 

 

 

Cristin

Cristin (Current Research Information System In Norway) lea vuogádat man Sámi allaskuvla geavaha dutkanbohtosiidregistreremii. Cristin neahttasiiddus sáhttá ohcat dutkamiid maid Sámi allaskuvlla dutkit leat almmuhan.

Oza Cristinis

Registrere Cristinii

 

Brage

BIBSYS Brage lea vuogádat ásahandihte rabas almmuhusvuorkká. Brage fállojuvvo universitehtaide ja allaskuvllaide, dutkaninstitu-šuvnnaide ja eará institušuvnnaide maid stáhta ruhtada. Institu-šuvnnat mat geavahit Brage leat organiserejuvvon sierra searvevuohtan, Bragesearvevuohta (Bragekonsortiet). Hálddašeapmi, doaimmaheapmi, áimmahuššan ja ovdánahttin čađahuvvo BIBSYS bokte.

Oza Brages