Dáhpáhusat:

Dutkanbeaivvit
26. čakčamánu, 15:00 - 27. čakčamánu, 15:00

Energiija Sámis dál ja dalle

Sámi allaskuvla bovde dutkanfestiválii. Vuođđoskuvllat oččot deaivvadit min dutkiiguin, spillet ovttas ja gilvvuide searvat vuosttaš beaivvi.
Rektor sávva bures boahtima. Mii juohkit dieđuid min oahpuid ja dutkamiid birra.

Dutkanbeaivvit
27. čakčamánu, 11:45 - 12:45

Dutkanságat 1

Sámi allaskuvla bovde dutkanságáide mas min dutkit dollet oanehis logaldallama.

Dutkanbeaivvit
28. čakčamánu, 12:00 - 12:30

Dutkanságat 2

Sámi allaskuvla bovde dutkanságáide mas min dutkit dollet oanehis logaldallama.

Girjealmmoheapmi
28. čakčamánu, 19:00 - 20:00

Girjealmmuheapmi “Edvard Masoni: En samisk misjonær i kolonialismens tidsalder”

Leat go gullan Edvard Masoni birra? Jus vástádus lea ii, de it lea okto.

Seminára
17. golggotmánu, 09:00 - 18. golggotmánu, 16:00

Davvisámegiel gáiddusoahpaheddjiid seminára

Stádahálddašeaddji lágida davvisámegiela gáiddusoahpaheddjiide seminára. Lágideapmi lea dušše gái

konferánsa
26. golggotmánu, 11:00 - 27. golggotmánu, 13:00

Konferánse "Min birrasat"

Min birrasat - bistevaš ealáhusaid ja eallevaš birrasiid duovdagat Sámis.

Mii bovdet konferánsii Sámi Allaskuvlii golggotmánu 26. ja 27. beivviid. Konferánsa lea rabas buohkaide.

Vuogimet mielde suodjalit eatnamiiddamet ja čáziideamet bilideamis, buorrin iežamet ealáhus- ja eallinlágiide ja seammás máŋggabealat eallevaš luonddubirrasiidda. Livččego dasa vejolašvuođat?

ONa luonddubiras konferánssas, mii dollui Montrealas juovlamánu 2022’s, sohppojuvvoje earret eará áigumušat olihuvvot 2020 rádjái:

  • 30 proseanta máilmmi eatnamiin ja čážiin galgá áhpasit suodjaluvvot ja hálddašuvvot buorrin máŋggabealat luonddubirrasiida,
  • 30 proseantta bilistuvvon ekovuogádagaid áhpasit čorget ja divvut
  • ollásit unnidit eanan- ja čáhceviidodagaid massima sisabáhkkemiid geažil
  • seammás vuhtii váldit álgoálbmogiid ja báikkálaš servodagaid máhtuid, beroštumiid ja vuoigatvuođaid.

Movt sáhtášeimmet dien soahpamuša áigumušaid hutkat iežamet guovlluide ávkin? Konferánssa áigumuš lea geahččat ásahuvvon ja geahččaluvvon vugiid suodjalit guovlluid bisuhettiin báikkálaš ealáhus- ja  eallinlágiid oktanaga dainna ahte gáhttet máŋggabealat luonddubirrasiid.

Prográmma ja dieđiheami gávnnat dán teavstta badjelis. Dieđihanáigemearri lea 12.10.23.

Konferánsagielat:

Konferánsagielat leat sámegiella ja skandinávagielat. Gielaid gaskkas dulkojuvvo.

Boradeapmi:

Konferánsa álgá ja loahpahuvvo lunšaborademiin Diehtosiidda kantiinnas. Konferánssas eai leat oktasaš gaskabeaivvet/mállásat eahkes. 

Váldo lágideaddji lea vuosttašamanueansa Mikkel Nils M. Sara