Dáhpáhusat:

Dutkanbeaivvit 2020
22. čakčamánu, 18:00 - 18:45

"Mun in jáhke dat lea riekta" - mánáid vuogit almmuhit (eahpe)sihkarvuođa

Mánát ohppet máŋggalágan gielalaš áššiid juo unnin.

Dutkanbeaivvit 2020
23. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Sikre tall? / Sihkkaris logut?

Pandemitall og urfolk - noen datatufordringer.

Dutkanbeaivvit 2020
24. čakčamánu, 18:00 - 18:45

Naturens stemme

Professor emeritus Jens Ivar Nergård ved UiT snakker om det samiske fortellingsmaterialets plass

Dutkanbeaivvit 2020
25. čakčamánu, 19:00 - 21:30

Boahtá go luohti biekka mielde?

Govven: Marie Louise Somby / Árvu

Sámi allaskuvla bovde Dutkiid eahket – Researcher Night lágideapmái čakčamánu 25. beaivvi dii 19-21 Alfreds Kroas.

Mis lea juoigan- ja luohtefáttás ságastallan mas journalistihka oahpaheaddji Liv Inger Somby lea prográmmajođiheaddji.

Lágideamis lea vejolaš gullat ja oaidnit miellagiddevaš fágabargguid ja dutkama bohtosiid áššiin nu go makkár mearkkašupmi lea juoigamis olbmo dearvvašvuhtii ja identitehtii, giela ja kultuvrra seailluheamis.

  • Journalistastudeanta Máret Inger Anti lea ráhkadan dokumentárafilmmaid juoigama birra. Máret Inger searvá kafeaságastallamii muitalit iežas studeantabargguid birra.
  • Sámi buohccidivššároahpu prošeaktajođiheaddji Anja Somby ságastallá mo juoigan ja luohti luvve sielu ja rupmaša.
  • Allaskuvllalektor Mai Britt Utsi lea dutkame Várjjat luđiid javzzaid ja son sihke ovdanbuktá daid ja muitala mo javzen doarju muittu.
  • Allaskuvllalektor Annukka Hirvasvuopio-Laiti lea dutkame makkár mearkkašupmi lea luođis Deatnogátte nuoraid musihkas.
  • Allaskuvllalektor Ánte Mihkkal Gaup ságastallá luohtebidjama birra – boahtá go luohti biekka mielde?
  • Sámi Musihkkaakademiija Anna Näkkäläjärvi-Länsman lea dutkan mo luohti hukse sámi identitehta.
  • Sámi Arkiivva jođiheaddji Inga Márjá Steinfjell bidjá fuomášumi mo ja manne álgoálbmogiid njálmmálaš dieđuid nu go luđiid ja dajahusaid galggašii vurket.
  • Sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars sáhkavuorru lea máid sáhttá Sámi allaskuvla bargat vai luođi ja juoigama seailluhit boahtteáigái.

Lágideapmi lea Alfreds Kroas Guovdageainnus dii 19-21, ja kroa lea rabas dii 18-24.  Fuomáš ahte galggat badjel 18 jahkásaš beassat kroa eahket lágidemiide.

Lea nuvttá lágideapmi, muhto leat ráddjejuvvon gallis besset sisa go korona doaibmabijuid geažil galgat doallat mehtera gaskka.

Eambbo dieđut bohtet.