Dáhpáhusat:

Rabasbeaivi
04. njukčamánu, 10:30 - 14:30

Min skuvla, du boahteáigi

Leat go jurddašan iežat boahtteáiggi birra? Dieđat go makkár vejolašvuođaid Sámi allaskuvlla oahput fállet? Sámi allaskuvllas lea rabasbeaivi buohkaide. Dáppe beasat gullat makkár oahppovejolašvuođat dus leat. Fina gáfestállame ja humadeame minguin.

Fágabeaivvit
22. cuoŋománu, 08:00 - 23. cuoŋománu, 15:00

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Fágabeivviid fáddá lea sámi mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, giella ja teknologiija.

konferánsa
25. miessemánu, 11:00 - 27. miessemánu, 11:00

SÁMI OAHPAHUSKONFERÁNSA 2020

Sámi allaskuvla ja Sámediggi Norgga bealde Sámis lágidit gaskariikkalaš oahpahuskonferánsa Sámedi

Seminára - 30-jagi ávvodoalut
23. borgemánu, 11:30 - 24. borgemánu, 17:15

Biibbalseminára 2019

Ođđa biibbaljorgalusa ávvuseminára.

Seammás go Norgga biibbalsearvi almmuha ođđasit jorgaluvvon davvisámegielat biibbala, dollojuvvo beannotbeaivásaš seminára Sámi Allaskuvllas/Diehtosiiddas. Guovddážis dás lea ođđasit jorgaluvvon biibbala bargu ja boađus, muhto lea maid addon sadji eará guoskevaš logaldallamiida, čájáhusaide, sálbmalávlun girkus, doaimmat mánáide ja nu ain eambbo.

Seminára olis leat ovttasbargan earáiguin. Earret eará leat ovttasbargan Guovdageainnu sotnabeaisvkullain, Guovdageainnu searvegottiin, Sámi Girkoráđiin ja Sámi Arkiivvain. Vai šattašii álkit sidjiide geat áigot searvat doaluide, leat válljen dahkat oktasaš prográmma. Sámi Allaskuvlla datte vástida dušše fágaseminára ovddas, searválaga Norgga biibbalservviin. Sotnabeaivvi lea ipmilbálvalus ja ođđa biibbala almmuheapmi. Dan doallá Guovdageainnu searvegoddi.