Hva skjer:

Girjealmmoheapmi
28. september, 19:00 til 20:00

Boklansering “Edvard Masoni: En samisk misjonær i kolonialismens tidsalder”

Har du hørt historien om Edvard Masoni? Hvis svaret er nei, er du ikke alene.

Viktige tidsfrister
01. oktober, 09:00

Opptaket for våren åpnes

  konferánsa
  26. oktober, 11:00 til 27. oktober, 13:00

  Konferanse "min birrasat"

  Min birrasat – bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi

  Conference
  07. november, 09:00 til 08. november, 15:00

  Samisk utdannignskonferanse

  Samisk høgskole og Sametinget i Norge arrangerer en internasjonal utdanningskonferanse. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra utdanning og løfte fram pedagogiske tenkemåter og lærerprofesjonalitet i utdanning og forskning.

  Álggahanvahkku / Welcome Week
  16. august, 10:00 til 18. august, 15:00

  Álggahanvahkku 2023

  Studeanttat oahpásnuvvanlunšas. Govven: Niels Ovlla Dunfjell

  Oahppojahki 2023-2024

  Oahppojahki rahppojuvvo 16.08.2023, muhto buot oahpuin eai soaitte álgit vel deaivvadeamit dan vahkku. Geahča iežat oahpu deaivvadanplána dappe: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla

  Álggahanvahkku lágiduvvo 16.08.23-18.08.23. 

  Liŋkka streamai ja dulkomiihttps://samas.zoom.us/j/62351106244 

  Prográmma