Here you'll find the scientific publications of Samisk høgskole. You can chose category and year to the right.

Ráhkis giellan - Ramagiela ealáskahttin Nicaraguas

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005

Reindeer herding Sámi, cultural modernity and capabilities for coping with social changes

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

Reindrift, omstilling og identitet

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2005
Authors: 

Reindriftstunet i Kautokeino

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2005
Authors: 

Saamen kieli ei säily nykyisin keinoin

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2005
Authors: 

Saami education today: Resisting but not reversing language shift Can schools be agents for indigenius language revitalization? Policy and practice on four continents

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

Sáhttá go dieđagiela válljema ákkastallat dieđateorehtalaččat?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2005
Authors: 

Sámegielaid buolvvaidgaskasa? sirdaseapmi: Ohcamin vugiid bearráigeah??at gielladili Golggotmánu 12.-13. beivviid 2005 Intergenerasjonell overføring av samiske språk: Mot en metode for å overvåke språksituasjonen 12.-13. oktober 2005

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2005
Authors: 

Samegiella gollegiella - samisk gullspråket!

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2005
Authors: 

Samene i rettssystemet. En undersøkelse om språklige og kulturelle barrierer i samhandlingen mellom samiske brukere og rettstystemet i Finnmark

Category: 
Bok
Ar: 
2005
Authors: 

Sámi diedalas áigecála 1/2005

Category: 
Bok
Ar: 
2005
Authors: 

Sami men between Myth and Modernity

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

Sámi men between Myth and Modernity

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2005
Authors: 

Samisk tradisjonskunnskap - en privatsak eller en barnehageoppgave?

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2005
Authors: 

Samiske barnehagers historie i Norge

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2005
Authors: 

Samiske dannelses- og statsborgerforbilder

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

Samtal med de sista finsktalande skogsfinnarna i Värmland 1948-1988

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2005
Authors: 

Selvmord i Arktis

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2005
Authors: 

Silisávzi - landskap, opplevelser og fortellinger i et samisk-norsk område i Finnmark

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2005
Authors: 

Situasjon 2005. Visjon 2015. Om urfolk i Barentsregionen

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

Sohkebeale erohusat sámegiela sirdáseamis Kjønnsforskjeller i overføringen av samisk språk

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

Sohkebeale erohusat sámegiela sirdáseamis Kjønnsforskjeller i overføringen av samisk språk

Category: 
Rapport/avhandling
Ar: 
2005
Authors: 

Språk (samisk)

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2005
Authors: 

Suomen saamelaisalueen kehittymisen edellytyksenä riittävän laaja koulutuksen tarjonta – korkea-astekoulutusta ja -tutkintoja saamelaisalueelle

Category: 
Tidsskriftsartikkel
Ar: 
2005
Authors: 

Sørsamiske sedvaner : tilnærminger til rettighetsforståelser

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2005
Authors: 

Tanker om en database for samiske stedsnavn

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2005
Authors: 

Tanker om en database for samiske stedsnavn

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

Tenonlaakso -saamelaisen kirjallisuuden kehto

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

The acquisition of inflectional affixes in North Saami

Category: 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
Ar: 
2005
Authors: 

The acquisition of inflectional affixes in Saami by a simultaneously bilingual Saami-Finnish child at age 1;1-3;6 - A case study

Category: 
Del av bok/rapport
Ar: 
2005
Authors: 

Pages