March 27. beaivi 2024

Ny bok om samisk kunst og duodji lansert

I dag ble boken 'Searvedoaibma: Art and Social Communities in Sápmi' lansert som Dieđut 1/2024.

Boken utforsker kompleksiteten i samisk kunst, duodji og kultur i Sápmi, med fokus på utfordringer som samiske kunstnere møter i dagens samfunn. Den reflekterer over spørsmål som hvordan kunstnerisk virksomhet kan utføres på samiske premisser, samtidig som den utforsker hvordan utfordringer som samisk selvbestemmelse over land og vann påvirker samisk kunst i dagens samfunn.

Samtalen om samisk kunst, duodji og kultur fortsetter, da det er planer om å presentere boken i Tromsø den 16. mai 2024 og på Riddu Riđđu i sommer.

Boken er tilgjengelig digitalt på Brage: https://samas.brage.unit.no/samas-xmlui/handle/11250/3124166

Alternativt kan du bestille den i fysisk utgave for 200 kr ved å sende en e-post til orderbook@samas.no