March 13. beaivi 2024

Ordførere fra samiske forvaltningskommuner samlet på Samisk Høgskole

I dag hadde rektor Liv Inger Somby invitert ordførerne i samiske forvaltningskommuner til et møte ved Samisk høgskole.

Møtet hadde som formål å utforske potensielle samarbeidsformer for å imøtekomme behovene i det samiske samfunnet. På agendaen sto også et samtale om prioritering av utdanningsområder som er relevante for den samiske befolkningen, samt å innhente informasjon om spesifikke behov i disse kommunene. Det ble også fremmet et ønske om at Samisk høgskole arrangerer dette møte årlig.

Blant deltakerne var Jon Erland Balto, ordfører i Tana kommune, Bernt Lyngstad, ordfører i Kåfjord kommune, Jo Inge Hesjevik, ordfører i Porsanger kommune, Elle Mari Dunfjell Oskal, varaordfører i Kautokeino kommune, Mathis Nilsen Eira, varaordfører i Karasjok kommune og Berit Ranveig Nilssen, ordfører i Nesseby kommune.

Vi takker for møtet og ser frem til videre samarbeid!