What's up

Official opening
21. August, 10:00 to 13:00

Official opening of the Academic year 2024-2025

The official opening of the academic year 2024-2025 on the 21st of August 2024 at 10:00-13:00, in

Meeting / presentation
09. September, 09:00 to 10. November, 15:00

Student Ombudsman in Diehtosiida

Our Student Ombudsman Torill Varberg is in Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. October, 10:30 to 16. October, 13:00

IndigMEC2 Conference

Conference focus: Indigenous curriculum development - Development of Indigenous

Møte
12. March, 12:30

Møte med ordførere i samiske forvaltningskommuner

Møte med ordførere i samiske forvaltningskommuner i Kautokeino. 

11.00-11.45 Lunsj i kantina Árrangáddi, Diehtosiida

11.45 – 12.00 Informasjon om Samisk høgskole, historien, og hvilken posisjon har institusjonen i det samiske samfunnet. Bakgrunnen for at vi ønsker samarbeid med kommunene. Rektor Liv Inger Somby

12.00 – 12.20 Sámi allaskuvlas strategi, og hvilke mål institusjonen har for de kommende årene. Direktevra Anne-Marie Gaino

12.20 – 12.50 Forskning og utdanning. Instituttledere, leder for lærerutdanningene og leder for Senter for samisk i utdanningen.

12.50 – 13.20 Hvordan prioritere viktige studieretninger og hvilkre behov har de samiske kommunene. Ordførerne forklarer situasjonen deres.

13.20 – 13.50 En av våre studenter forteller om sitt valg av studieretning og en ansatt forteller om sitt fagfelt.

13.50 – 14.00 Kaffepause

14.00 – 14.10 Kevin Johansen, seniorrådgiver ved Statsforvalteren i Nordland, forteller om stipendordningen for samiske lærerstudenter i sør- og lulesamiske områder

14.10 – 14.25 Rapporten Samiske tall forteller og hvordan Faglig analysegruppa for Samisk statistikk jobber. Førsteamanuensis Inger Marie Gaup Eira

14.25 – 15.00 Omvisning i Diehtosiida og avslutning