Hva skjer:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er på onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu,

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Møte
12. mars, 12:30

Møte med ordførere i samiske forvaltningskommuner

Møte med ordførere i samiske forvaltningskommuner i Kautokeino. 

11.00-11.45 Lunsj i kantina Árrangáddi, Diehtosiida

11.45 – 12.00 Informasjon om Samisk høgskole, historien, og hvilken posisjon har institusjonen i det samiske samfunnet. Bakgrunnen for at vi ønsker samarbeid med kommunene. Rektor Liv Inger Somby

12.00 – 12.20 Sámi allaskuvlas strategi, og hvilke mål institusjonen har for de kommende årene. Direktevra Anne-Marie Gaino

12.20 – 12.50 Forskning og utdanning. Instituttledere, leder for lærerutdanningene og leder for Senter for samisk i utdanningen.

12.50 – 13.20 Hvordan prioritere viktige studieretninger og hvilkre behov har de samiske kommunene. Ordførerne forklarer situasjonen deres.

13.20 – 13.50 En av våre studenter forteller om sitt valg av studieretning og en ansatt forteller om sitt fagfelt.

13.50 – 14.00 Kaffepause

14.00 – 14.10 Kevin Johansen, seniorrådgiver ved Statsforvalteren i Nordland, forteller om stipendordningen for samiske lærerstudenter i sør- og lulesamiske områder

14.10 – 14.25 Rapporten Samiske tall forteller og hvordan Faglig analysegruppa for Samisk statistikk jobber. Førsteamanuensis Inger Marie Gaup Eira

14.25 – 15.00 Omvisning i Diehtosiida og avslutning