December 15. beaivi 2021

Ta chansen och sök till en kurs som är anpassad för dig som arbetar som samiska lärare

Sámi allaskuvla (Samisk högskola) har nu förlängt ansökningstiden för vårterminens kurs. Det är ännu möjligt att söka till kursen Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter (SAM602). Kursen passar för dig som arbetar som lärare vid en skola på svensk sida. Kursen passar dig som arbetar som lärare, men saknar utbildning i samiska och passar dig oavsett om du tidigare tagit en lärarutbildning eller inte. Även om du redan är en utbildad lärare så kan du söka till kursen för att få samisk didaktisk fortbildning, berättar projektledare Ylva Jannok Nutti.

 

 

Kursen är anpassad för samiska lärare i Sverige och kursen är flexibel. 

- För att så många som möjligt som jobbar som lärare ska kunna vara med på kursen, så är den till största delen digital. För att kunna vara med, så måste läraren avtalat detta med rektorn på sin skola, säger kurskoordinator Elisabeth Utsi Gaup. 

Kursen utgår från de deltagande lärarnas  skolerfarenheter. 

- Det är en gemensam uppstart, där deltagarna blir bekanta med varandra och stärker sitt nätverk med andra lärare som undervisar samiska. Efter uppstarten så delar vi upp i olika språkgrupper, där man får fördjupa sig i respektive områdens muntliga traditioner och för att använda dessa i kommunikationen med eleverna, säger Elisabeth Utsi Gaup. 

Utbildningsmetoder och utbildningens uppbyggnad 

Utbildningen har fyra deltidskurser som har 7,5 studiepoäng. Kurserna ges på kvartsfart. På våren börjar Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter. Om man genomför alla kurserna så kan man få 30 studiepoäng. Utbildningens mål är att styrka och fördjupa deltagande lärares kompetens i samiska och samiska didaktiska kompetens. 

- Det här är en bra chans för skolorna att lyfta kompetensen, när man inte har möjlighet att skicka lärarna på fortbildningar som ges på andra platser, berättar projektledare Ylva Jannok Nutti. 

Kursen (SAM602) börjar 07.02.2022 och man kan söka fram till 24.01.2022. 

Läs mer om studien: Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter

Sámi allaskuvla i samarbete med Skolverket 

Sámi allaskuvla uppstartade utbildningen 2018 och kurserna ges för Skolverket, och nu har man avtalat att erbjuda kurser mellan 2021–2023. Utbildningen sattes i gång när regeringen såg behovet att styrka nationala minoritetsspråklärares situation. Regeringen satsning skal på längre sikt leda till flera kompetenta lärare. 

Kontaktinformation 

Om du vill ha mer information om sökandeprocessen så ta kontakt med studieadministrationen. 

Om du vil ha mer information om kursinnehållet eller kursgenomföringen, ta kontakt med följande:

Projektledare
Ylva Jannok Nutti
Tlf.  (+47) 453 95 500 eller
(+46) (0) 70 326 3283
E-post: ylvajn@samas.no 

Foto: Ánne Kátjá Gaup/Johtti Productions

Koordinator
Elisabeth Utsi Gaup
Tlf.  (+47) 784 48 522
E-post: elisabethug@samas