November 15. beaivi 2021

Samisk barnehagekonferanse utsettes til våren 2022

Samisk barnehagekonferanse blir utsatt til 4.-5. mai 2022

Vi har i samråd med Statsforvalteren i Troms og Finnmark besluttet å utsette Samisk barnehagekonferanse.

Samisk barnehagekonferanse vil bli avholdt 4.-5. mai 2022 i Diehtosiida i Kautokeino.

Grunnen til utsettelsen er at det høy smitte av Covid-19 i Troms og Finnmark, og spesielt samiske barnehager kommer i en utfordrende situasjon dersom mange blir smittet samtidig.

Vi beklager at situasjonen ble slik. Vi vil annonsere barnehagekonferansen på nytt.

De nye konferansedatoene 4.-5. mai 2022 er satt med forbehold om at pandemisituasjonen tillater arrangement med mange deltakere.