Hvordan søke i bibliotekets databaser

Før du begynner å søke

Før du begynner å søke bør du tenke over hva du trenger å vite mer om, hvilken type informasjon du trenger og hvor du skal søke.

Søkekilder

 • Bibliotekbasen Oria
  Her søker du i trykte og elektroniske samlinger (bøker, tidsskrifter, artikler, rapporter, studentoppgaver med mer).
  Du kan søke i samlingen til Samisk høgskole eller i Norske fagbibliotek (høgskole- og universitetsbibliotek i Norge).
 • Databaser og Leksika og ordbøker
  I vår oversikt finner du lenker til sentrale databaser med artikler, e-bøker, offentlig informasjon, oppslagsverk, avhandlinger, ordbøker og andre informasjonskilder.
 • Brage
  Brage er høgskolens fulltekstarkiv for faglige og vitenskapelige arbeid. Her finner du også studentoppgaver. Vil du se på studentoppgaver fra andre høgskoler og universiteter kan du søke i NORA.

Søketips

Nyttige ressurser

 • Søk og skriv
  Gode tips til søkeprosess, lesing, skriving og bruk av kilder i oppgaver (utarbeidet av Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket).
 • VIKO
  Hjelp til oppgaveskriving (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).
 • PhD on track
  Ressurs for ph.d.-studenter (utarbeidet av Høgskulen på Vestlandet, Nasjonalbiblioteket, Norges Handelshøyskole, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø).
 • iKomp
  Nettbasert kurs i informasjonskompetanse for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier (UiT).

Video om hvordan finne litteratur om et tema i Oria (UiT)

Video om henvisningssøk (UiT)