Søke og finne

Disse sidene gir en oversikt over databaser og informasjonsressurser som finnes på biblioteket. Databasene inneholder både artikler og bøker, og mye er også i fulltekst.

Oria

Databaser og nettressurser

Leksika og ordbøker

Artikler og tidsskrifter

E-bøker

Avhandlinger og studentoppgaver

Hvordan søke i bibliotekets databaser

Aviser

Pensumlister

Finne på hylla