Meavrresgárri js veažir. Govven: Kenneth Hætta.

Meavrresgárri js veažir. Govven: Kenneth Hætta.

February 14. beaivi 2020

Matematihkkaoahpahus álgoálbmogiid gaskkas

Movt lea kultuvrra, giela ja matematihka ovttasdoaibman oahpahusas maori, Australia aborigiinnaid ja sámiid gaskkas? Guovvamánu 18. ja 19. beaivvi čoagganit sullii 40 oahpaheaddji fágaseminárii Sámi allaskuvllas čuovvut logaldallamiid ja gullat vásáhusaid movt skuvllat atnet sihke kultuvrra ja giellamáhtu veahkkin matematihkaoahpahusas. Logaldallit bohtet sihke Aoteoroas/Ođđa Zealánddas, Australias ja Sámis. 

Seminára álgá dii 0930 distaga 18.b. ja loahpahuvvo gaskavahku dii 12:s.

Seminára fágalaš gulahallanolmmoš lea professor Anne Birgitte Fyhn, ja praktihkalaš áššiid gulahallanolmmoš lea Nils Ole Skum.