Eksámenčađaheapmi dihtoriin

Eksámenčađaheapmi dihtoriin gusto Sámi allaskuvla dárkilat njuolggadusat eksámeniid lágideapmái ja čađaheapmái kapihttal 9.

Kapihttal 9.                   Dárkilat njuolggadusat eksámenčađaheapmái dihtoriin

 

Doavttirduođaštusa vuođul sáhttá kandidáhtta beassat čađahit eksámena sierra eavttuiguin. Geahča Sámi allaskuvlla eksámen ja loahpalaš árvvoštallama láhkaásahusa § 17. Kandidáhtta sáhttá ee. beassat čađahit eksámena dihtoriin. Dát dárkilat njuolggadusat gusket dákkár oktavuhtii.

9.1) Kandidáhtta gii čađaha eksámena dihtoriin, čohkká sierra lanjas gos sierra eksámenvákta lea/-vávttat leat. Kandidáhtta ii oaččo mannat eksámenlatnjii ovdal go eksámenvákta lea lanjas.

9.2) Kandidáhtta ii beasa eksámenis geavahit iežas dihtora, muitopeannaid dahje eará dihtorii gullevaš ávdnasiid, jus eará ii leat mearriduvvon. Oahppohálddahus mearrida eksámenlanja, ja kandidáhtta geavaha dihtora maid allaskuvlla dihtorovddasvástideaddji lea lágidan, jus eará ii leat mearriduvvon.

9.3) Go kandidáhtta boahtá eksámenlatnjii, de lea dihtorovddasvástideaddji rahpan čállinprográmma mainna kandidáhtta čállá eksámenvástádusa.

9.4) Kandidáhtta oažžu eksámenbáhpiriid ja muitopeanna go boahtá eksámenlatnjii. Kandidáhtta vurke muitopennii iežas eksámenvástádusa. Eksámenbargui  galgá merket kandidáhttanummara, beaivemeari  ja eksámena/fága nama.

9.5) Dihtor ja čálán maid geavaha eksámenis eai leat čadnon allaskuvlla serverfierpmádahkii. Eksámenvákta bearráigeahččá ahte vástádus čálihuvvo báhpirii, ja ahte kandidáhtta oažžu kopiija iežas vástádusas. Jus čálána ii leat vejolaš lágidit eksámenlatnjii, de galgá kandidáhtta vurket eksámenbarggu muitopennii ja fitnat oahppohálddahusas/ovdakantuvrras bábirin čálihit eksámenvástádusa eksámenvávtta bearráigeahčus.

9.6) Kandidáhtta ii oaččo geavahit interneahta, e-boastta dahje eará elektrovnnalaš gulahallangaskaomiid eksámena áiggis, jus eará ii leat mearriduvvon.

9.7) Geahča kapihttal 5: “Dárkilat njuolggadusat čálalaš skuvlaeksámenii”, mat gustojit čálalaš skuvlaeksámeniidda.

9.8) Kándidáhtas gii ohcá dihtoriin beassat čállit eksámenvástádusa, vurdojuvvo ahte son hálddaša dábálaš dihtorprográmmaid mat dohkkehuvvojit eksámena čađaheamis, iige addojuvvo sierra dihtorbagadallan/-oahpahus.