Ođđasat

Buot ođđasat

Fas vejolaš ohcat oahpuide

Dál lea fas vejolaš ohcat báikkálaš sisaváldima bokte borgemánu 1. beaivvi rádjái.

Historjjálaš doalut Sámi allaskuvllas

Norgga biibbalsearvi almmuha ođđasit jorgaluvvon davvisámegielat biibbala. Dat lea vuosttaš háve sámi historjjás go biibbal jorgaluvvo vuođđoteavsttain davvisámegillii. Seammás lea maiddai vuosttaš geardde go biibbala almmuhandoalut lágiduvvot sámi báikkis, Guovdageainnus dán čavčča.

Stivraláhttut válljejuvvon ja nammaduvvon

Dál lea čielgan geat galget Sámi allaskuvlla stivrras čohkkat boahtte stivraáigodagas.

Anja Somby virgáduvvon sámi buohccidivššároahpu prošeaktajođiheaddjin

Sámi allaskuvla lea virgádan Anja Somby sámi buohccidivššároahpu prošeaktajođiheaddjin. Sus šaddá guovddáš rolla oahpu ásaheamis ja illuda bargat iežas váibmoáššiin.

Dáhpáhusat:

30-jagi ávvodoalut
15. borgemánu, 08:00 - 16:00

Loahpahanseminára Britta Marakatt Labbai gudnin

Dovddus dáiddár Britta Marakatt Labba lea bargan Sámi allaskuvllas 2003 rájes lektorin oasseáigge

30-jagi ávvodoalut
23. borgemánu, 11:30 - 24. borgemánu, 17:15

Biibbalseminára 2019

Ođđa biibbaljorgalusa ávvuseminára.

Almmolaš doalut
26. borgemánu, 09:00 - 31. borgemánu, 03:00

Álggahanvahkku

Álggahanvahkku prográmma.