BA - Sierra kursa

SÁM Davvisámi fonetihkka, fonologiija ja čállinvuogit

 • Oahpahusgiella: Davvisámegiella
 • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas
 • 10 oahppočuoggá
 • Oahppoplána

Sisdoallu:
Oahpu ollislaš sisdoallu leat davvisámi njálmmálaš ja čálalaš giela gaskavuođatsihke dálá áiggi ja ovdalaš áiggiid.
Oahpahusa oasit leat dát:

 • hállanorgánaid doaibma, namalassii mo dat duddjojit jietnadagaid.
 • mo hállangiella adno čállima vuođđun, ovddemustá hállama jienalaš hápmi ja sátnehámiid fonologalaš hápmi.
 • mo davvisámegiela giellajietnadagaid ja daid erohusaid ja ovttaláganvuođaid sáhttá govvidit dieđalaččat ja čálalaččat.
 • suoma-ugralaš gielaid jietnadatčállima geavahus oahpahuvvo čállinhárjehusaiguinja lohkanhárjehusaiguin.
 • logaldagat ja artihkkalat čilgejit davvisámegiela čállingiela historjjás 1728 rájis otnážii, dálá čállingiela gielalaš vuođu ja oanehaččat maiddái eará sámegielaid čállingielaid historjjálaš duogážis.
 • logaldagat J.A. Friisa, Konrad Nielsena, Erkki Itkonena ja earáčállinvugiid birra.
 • geavatlaš čállinvuohkečállinhárjehusat ja čilgenhárjehusat.

Oahppu lea oassin Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmmas, muhto lea rabas eará studeanttaide maid.

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii ja duođaštuvvon sámegiela máhttu.