ellenit's picture
Turi, Ellen Inga

Contacts

E-mail: 
Ellen-Inga.Turi@samiskhs.no
Phone: 
Mobile: 

General information

PhD i samfunnsgeografi om statlig styring of reindriftens tradisjonelle kunnskap forvaltningen. Post-doc forsker ved samisk høgskole. 

Forskningstemaer:
Styringssystemer, reindrift, tradisjonell kunnskap, miljøforvaltning