BA - Sierra kursa

Sámi báikenamat oahpponeavvun

Praktihkalaš dieđut

  • Oahppokoda: SÁM 242
  • 10 oahppočuoggá
  • Oahpu lágideapmi: Ohppui gullet logaldallamat, seminárat, hárjehusat ja studeanttaid barggut. Oahpahus sáhttá lágiduvvot sihke luohkkálatnja- ja neahttaoahpahussan.
  • PDF icon  Oahppoplána

Oahpu sisdoallu

Gurssas guorahallojuvvo mot nammafágalaš metodihka ja nammamateriála sáhttá adnojuvvot ávkin giellafágalaš ja fágaidrasttideaddji oahpponeavvuid plánemis ja ráhkadeamis. Gurssa áigge studeanttat plánejit man nu oahppodássái heivehuvvon oahpponeavvuid ja maiddái ráhkadit daid. Oahpponeavvoráhkadeamis lea ulbmilin atnit sámi báikenamaid guovddáš materiálan.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Gursa gullá Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma giellasuorggi doarjjafágaide. Gurssa sáhttá maiddái ohcat heivehuvvot eará prográmmaide nugo omd. oahpaheaiohppui.

Oahpahusgiella
Davvisámegiella lea váldooahpahusgiellan. Eará sámegielat ja suoma-, ruoŧa-, dáro- ja eaŋgalsgiella sáhttet adnojuvvot omd. guosselogaldallamiin.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Logaldallamat, seminárat, hárjehusat, studeanttaid čálalaš barggut ja oahpponeavvuid ráhkadeapmi.

Eksámen
Oahpus lea oktagaslaš 40 minuhta njálmmálaš eksámen, mas lea vuođđun studeantta eksámenmáhppa. Eksámenmáhppii gullet kapihttalis 9 čilgejuvvon golbma oasi, mat deattuhuvvojit seammaárvosažžan. Árvvoštallan: Árvosátni A–F.

Filesize: 228 KB

Sisabeassangáibádusat

  • Studeanta lea čađahan dahje čađaheame Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma vuođđooahpuid ja giellafágalaš fágaoahpuid (gč. prográmmaplána) dahje sus leat vástideaddji alit dási oahput.
  • Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmma oppalaš sisabeassangáibádusat leat čilgejuvvon oahppoprográmmaplánas.