Portrett av Johan Klemet Kalstad.

Johan Klemet Kalstad

čakčamánu 25. beaivi 2014

Sámepolitihkka Norggas ođđa áiggis.

Bovdet buohkaid boahtit geahččat Johan Klemet Kalstada logaldallama Sáhkaskáskáiddis, Diehtosiiddas:

Maŋŋel maŋemus máilmmisoađi 1945 jorragohte ođđa politihkalaš
jurdagat ovttaskas olbmo ja álbmogiid hárrái. 

Olmmošvuoigatvuođa gažaldat šattai áššin. Dat ođđa dilli lei ávkin unnit álbmogiidda.
Norggas molsašuvai dáruiduhttin sámegiela ja kultuvrra seailluheapmin
sámepolitihka prinsihpalaš vuođđun. 

Dat lei ođđa áiggi vuosttaš sámepolitihkalaš lavkin, ja suodjaleapmi seailluhan varas lei
1960-jagiid sámepolitihka dovdomearka. 1970-lohku lea sámeálbmoga
aktiivvalaš áigodat, ja ođasteapmi sámevuođa nannen varas sámegiela ja
kultuvrra lea dan áigodaga sámepolitihka dovdomearka.

Sámedikki ceggen 1989 álggaha ođđa sámepolitihkalaš áigodaga.
Dan rájes lea Samediggi leamaš almmolaš sámi parlameantan ja
gaskaoapmin čađahan varas Norgga almmolaš sámepolitihka.

Nuvttá gáffe ja gáhkku buot gussiide! 

Loga olles prográmma Dutkanbeaivvit 2014.