Suoidnemánu 12. beaivi 2021

Studiestart høsten 2021

Semesterstart finner sted på Diehtosiida 

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. De nye forskriftsendringene tredte i kraft søndag 20. juni. 

Universiteter og høgskoler kan etter de nye anbefalingene gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Les mer om råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler her. 

Samisk høyskole planlegger at undervisningen og introduksjonsuken skal foregå fysisk på campus Diehtosiida fra og med 16. August. 

Se i midlertidig egen timeplan for ditt studieprogram på TimeEdit, da noen studieprogram vil fremdeles ha nettundervisning. 


Dersom situasjonen endrer seg
Samisk høyskole følger fortløpende med på situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene. Dersom situasjonen endrer seg vil høstsemesteret organiseres etter myndighetenes råd og anbefalinger. Informasjon kommer fortløpende dersom dette blir aktuelt. 

Undervisning 
Undervisning gjennomføres i henhold til studieplanen. 
I TimeEdit kan du søke opp timeplanen din, samt hvor undervisningen finner sted, samlingsplan, eksamenstidspunkter, praksis o.l.: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla 

Dersom du har spørsmål knyttet til undervisning, kan du ta kontakt med faglig koordinator. 


Introduksjonsuke 
Se eget program her: Introduksjonsuke 2021 

Er du student og trenger koronavaksine?
Studenter i Kautokeino kommune som er folkeregistrert i en annen kommune, vil få tilbud om koronavaksine her dersom de ønsker det. 

Studenter som ønsker å ta koronavaksinen skal ta kontakt med kommunens vaksinekoordinator hverdager fra kl. 10:00 - 14:00 på +47 485 00 784. Dersom du ikke får svar med engang, vil de ringe deg opp igjen. 

Minner om at studentene må takker nei til tilbud om vaksinering i sin folkeregistrerte kommune dersom de ikke kommer til å ta den der.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose. 

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.
 

Spørsmål? Ta kontakt!
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på enten e-post eller telefon: oahppohalddahus@samas.no / +47 78 44 84 00. 

På grunn av ferieavvikling har vi noe redusert bemanning i sommer og det kan derfor være noe lenger svartid på henvendelser.