Brage

Brage Forskningsarkiv

Brage

Brage er Samisk høgskoles åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider, og er et eksempel på såkalt grønn Open Access-publisering. Alle dokumentene i arkivet er tilgjengelig gratis på nett i fulltekst. I dette arkivet skal høgskolens faglige produksjon registreres, jfr. vedtak DOS 113/2010 og DOS 3/2014 i Styret for forskning og utdanning. 

 

Hvorfor arkivere i Brage?

Brage gjør forskningen synlig og gratis tilgjengelig for alle. I tillegg sikrer arkivet trygg langtidslagring av forskningsarbeider og studentoppgaver. Når dokumentet er registrert i Brage, vil det få en permanent lenke som for eksempel kan brukes ved referering.

Vitenskapelige arbeider i Brage blir blant annet søkbare i:

  • Nora (institusjonelle arkiver i Norge)
  • OpenDOAR (institusjonelle arkiver fra hele verden)
  • OpenAIRE (EU sitt prosjekt og søkemotor for institusjonelle arkiver)
  • Oria (søkeverktøyet til norske fag- og forskningsbibliotek)
  • Google og andre søkemotorer

Norges forskningsråd (NFR) har utarbeidet en strategi for åpen tilgang til vitenskapelig publisering, og i tråd med denne strategien stiller de krav til egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner som springer ut av FoU-prosjekter helt eller delvis finansiert av NFR. Les mer.

 

Arkivere i Brage

Når du har publisert en artikkel eller annet faglig arbeid, kan du ta kontakt med forskningsavdelingen for å få lagt arbeidet inn i Brage. Du kan også laste opp dokumentet ditt når du registrerer det i Cristin

Forskningsavdelingen kan bistå med å undersøke hvilke føringer/restriksjoner utgiver har når det gjelder arkivering i Brage. Du må også signere en forfatteravtale om arkivering i høgskolens forskningsarkiv. Forskningsavdelingen arkiverer avtalen i høgskolens arkivsystem.

Forfatteravtale  Word   Pdf    ( * )

 

Opphavsrett

Arkivering i Brage skjer innenfor de rammene forfatteren har inngått med utgiveren. Forskningsavdelingen sjekker derfor at arkivering i Brage ikke går imot utgiverens policy for egenarkivering. Dersom du har signert noe annet enn standardavtalen, må du gi beskjed om dette. Det finnes forfattertillegg utarbeidet av SPARC og Creative Commons der du kan sikre deg rettigheter ikke bare til å legge artiklene online, men også til å gjenbruke materiale i ikke-kommersiell kontekst, for eksempel til undervisning.

Utgiverne ønsker ofte ikke at tidsskriftets PDF (publisher’s PDF) brukes. Derimot er den siste manuskriptversjonen etter fagfellevurdering (post-print) som regel greit. Utgivernes policy for institusjonelle arkiv kan finnes på Sherpa/Romeo. Ta kontakt med forskningsavdelingen dersom du trenger hjelp.

Du beholder din opphavsrett til materialet som ligger i Brage. Du mister altså ikke retten til å publisere andre steder ved å arkivere i Brage.

Les mer om opphavsrett ved åpen publisering.

SOS - Spørsmål og svar om åpen publisering.