Geassemánnu 06. beaivi 2014

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpuid seminára geasuhii

Sámi allaskuvla lágidii sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpuid seminára geassemánu 5. beaivvi 2014. Seminára lei Diehtosiiddas Guovdageainnus.
Seminárii oasálaste mánáidgárdeoahpaheaddjestudeanttat, hárjehallanoahpaheaddjit ja fágaoahpaheaddjit.

Hárjehallanmánáidgárddit vuosttaš oahppojagi leat leamaš Gárasavvonis Ruoŧa beale, Unjárggas ja Guovdageainnus.
Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu lea áibbas ođđa oahppu, mii álggahuvvui 2013 čavčča.

Seminára ulbmil lei čohkket ođđa oahpu vuosttaš jagi vásáhusaid ja lea oassi sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu sajáidahttimis ja ovdánahttimis.
Studeantajoavku lea álgán ohppui 2013 čavčča, ja gerget 2016 giđa.