Visjon: Et samisk og urfolksuniversitet

Samisk høgskole – en solid samisk utdannings- og forskningsinstitusjon

Samisk høgskole er en urfolksinstitusjon med ansvar for utdannings- og forskningsvirksomhet i dialog og samhandling med samfunnene rundt. Virksomheten til Samisk høgskole, der samisk språk, tradisjonell kunnskap og innovasjon står i sentrum, har et allsamisk og urfolksbasert utgangspunkt.

Gjennom virksomheten i strategiperioden skal Samisk høgskole innenfor sine rammer bidra til styrking og utvikling av det samisk samfunnet; næringer språk og kultur. Arbeidet skal bygge på de forutsetninger og kvaliteter som finnes i samisk samfunnsliv og kultur.

Samisk høgskole har siden opprettelsen bevisst arbeidet for å oppnå status som en vitenskapelig høgskole. I strategiperioden skal Samisk høgskole styrke nåværende studier og forsknings- og utviklingstiltak samt igangsette nye masterstudier. I tillegg ønsker høgskolen å vurdere muligheter for å igangsette nye doktorgradsstudier som støtter målet om å oppnå status som universitet.

Samisk høgskole er en grenseoverskridende utdannings- og forskningsinstitusjon som rekrutterer studenter og ansatte fra hele Sápmi. Formelt er høgskolen en del av den norske universitets – og høgskolesektoren. Høgskolen vil i strategiperioden arbeide for å styrke det allsamiske perspektiv gjennom gode og fleksible utdanningstilbud og godt forskningsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Bruk, opplæring og utvikling av samisk språk vil stå sentralt.

 

Visjon:
Et samisk og urfolksuniversitet

Et samisk og urfolksuniversitet der samisk språk høres og leses daglig, og der samenes og andre urfolks verdier og tankegang står i sentrum.

  • Utvikle institusjonen til å bli et ledende universitet og en høyere utdannings- og forskningsinstitusjon i Sápmi, Norge, urfolksverden og globalt
  • Samisk kunnskap og livsforståelse som grunnlag for verdiene til Samisk høgskole

De sentrale verdiene til Samisk høgskole

  • ansvarlig
  • robust
  • kompetent
  • samlende
  • aktuell
 


Les hele Strategiplanen til Samisk høgskole 2017-2021 her.