Bilde av Ellen Marianne Siri
cuoŋománu 10. beaivi 2015

Váldde sámi mánáidgárdeoahpaheaddje-oahpu seammás go barggat

Barggat go don mánáidgárddis veahkkebargin dahje
fágabargin ja háliidat viiddidit gelbbolašvuođa
seammás go barggat?

 

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella
  • Oahpahusbáiki: Deaivvadeamit Sámi allaskuvllas ja neahttaoahpahus.
  • Bacheloroahppu: njealji jagis, oasseáiggis
  • 180 oahppočuoggá
  • Hárjehallanáigodat miehtá Sámi: Norggas, Ruoŧas ja Suomas
  • Sisaváldingáibádusat: Eaktun lea ahte leat barggus mánáidgárddis seammás go studere, unnimusat 40 % virggis ja eanemusat 60 % virggis. Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta ja sámegielladuogaš
  • Lohkanbadjeplána

Sisdoallu

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu ráhkkanahttá bargui otná ja boahtteáiggi mánáidgárdái. Oahpus deattuhuvvo pedagogalaš jođiheapmi ja mánáidgárdi sierra profešuvdnan. Fágasisdoallu lea čohkkejuvvon fáttaid mielde. Oahpahus lea sámegillii. Sisdoalu vuođđun lea sámi kultuvra ja servodat, mas sámi oahppan- ja luondduáddejupmi vuolggahuvvo sámi árbevirolaš máhtus.

Čiekŋudanvejolašvuođat

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu lea bacheloroahppu ja addá vuođu joatkit masteroahpuin.

Bargovejolašvuođat

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu addá gelbbolašvuođa vuosttažettiin bargui mánáidgárdái. Dainna oahpuin dus lea sihkkaris boahtteáigi. Olles Sámis dárbbašuvvojit oahppan oahpaheaddjit mánáidgárddiin. Oahpaheaddjeoahppu lea anolaš maiddai eará virggiin, gos dárbbašuvvo servodatmáhttu ja máhttu bargat olbmuiguin.

Stipeandavejolašvuođat

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpus leat vejolašvuođat oažžut liigestipeanddaid. Norgga loatnakássas oažžu sihkkojuvvot gitta 50 000 ruvnno loanas, go lohká sámegiela 60 oč oassin oahpaheaddjeohppui. Oahpaheaddjeoahpuin sáhttá ohcat stipeandda Sámedikkis ja Seminarii Laponici -foanddas.

 

Loga eambbo:

http://samas.no/se/studier/sami-manaidgardeoahpaheaddjeoahppu-bargosajis