golggotmánu 29. beaivi 2019

Sámi allaskuvlla ávvudanjahki loahpahuvvo seminárain 1989-2089

Dán vahku loahpaha Sámi allaskuvla lágidemiid mat leat leamaš 30 jagi ávvudeami oktavuođas olles 2019:s. Duorastaga ja bearjadaga lea seminára mas fáddá lea geahčadit 30 vássan jagi ja movt Sámi allaskuvla galggašii boahtteáiggis.

Alit oahppu sámegillii
Sámi allaskuvlla almmolaš rahpan dáhpáhuvai skábmamánu 1. beaivvi 1989:s. Nu ollášuvai sámiiid gaskkas guhkit áiggi sávaldat fállat sámi oahpaheaddjioahpu, ja das maŋŋil eará ge alit dási oahpuid - sámegillii sámegielat birrasis. Sierra sámi allaskuvla attii maiddái vejolašvuođa ovdánahttit fálaldagaid mat buorebut vástidit sámi servvodaga dárbbuide. 

Dutkan
Sámi oahpahus ja sámi dutkan lea leamašan sihke vuođđun ja eaktun sámi allaskuvlla doibmii. Vuođđudeami rájes leat Sámi allaskuvlla fáladagat ja doaimmat mealgat viiddiduvvon. Nu lea Sámi allaskuvla searvan sámi servodaga nanusmáhttimii. Sámi dutkan lea seamma áigodagas oppalaččat sakka rievdan ja viiddiduvvon, ja dán ovdaneamis lea Sámi allaskuvla leamašan guovddažis ovttas eará ásahusaiguin.  

Sámi allaskuvlla historjjá, seminára prográmma ja logaldalliid gávnnat dáppe.