Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
14. njukčamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
13. Geassemánnu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
24. golggotmánu, 09:00 - 15:00

stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Samarbeidsmøte
27. golggotmánu, 11:15 - 15:00

Ovttasbargu, oahpuid nannen ja ekonomiija

Sámediggi, Sámi allaskuvla, UIT Norgga árktalaš universitehta ja Nuorta Universitehta lágiidit ovttasbargočoahkkima Bådåddjos  bearjadaga golggotmánu 27. beaivvi diibmu 11.15-15.00.

Fáddán leat ee. ovttasbarggut, oahpuid nannen ja ekonomiija dilli.

Sámi allaskuvlla rektor ja prorektor searvaba dán čoahkkimii.