Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
14. njukčamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
13. Geassemánnu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
24. golggotmánu, 09:00 - 15:00

stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Oahput giđđat 2024
15. skábmamánu, 01:45 - 23:45

Ohcanáigemearri reálagelbbolašvuođa ja árrasisváldima vuođul

Mii lea reálagelbbolašvuohta?

Reálagelbbolašvuohta lea gelbbolašvuohta maid leat háhkan ovdamearkka dihte fidnohárjehallamis, bálkákeahttas barggus, organisašuvdnadoaimmain, kurssain dahje eará oahppoduogážis. Ohcci bargo – ja oahppoduogáš árvvoštallojuvvo dan oahppofálaldaga gáibádusa ektui masa ohcá. 

Ohcci bargo- ja oahppoduogáš árvvoštallojuvvo dan oahppofálaldaga gáibádusaid ektui masa ohcá. Gáibádussan lea:

  • ahte ohcci galgá deavdán 25 jagi dahje deavdá 25 jagi dan oahppojagi go álgá ohppui, ja
  • ahte sus berre leat unnimusat vihtta jagáš bargo/oahppovásáhus, gos unnimusat 3 jagi kvalifikašuvnnaid mat leat relevánttat dan ohppui masa ohcá.
  • ahte ohcci laktá ohcamii iešárvvoštallama, mas árvvoštallá ja čilge manne ja mo su kvalifikašuvnnat leat relevánttat ohppui, manne lea ohcan ohppui ja manne jáhkká nagodit gárvet oahpu

Reálgelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit PDF icon Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggádusain. 

Sámegielgelbbolašvuohta 

3) Gelbbolašvuohta sámegielas
Sámi allaskuvlla vuođđuoahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegiel máhttu. Sámegiela máhtolašvuhtii vuolimus gáibádusat leat:

  • Norgabealde joatkkaskuvllas sámegiella vuosttaš- dahje nubbingiellan.
  • Suomabealde logahagas eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus.
  • Ruoŧabealde gymnasieskuvllas eatnigiella A, B ja C/ modersmål A, B ja C.
  • Sámegiella lohkanbadjeoahppu 30 oahppočuoggá dahje vástideaddji oahppu.
  • Ceavzit giellageahččaleapmi maid Sámi allaskuvla lágida.

Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggádusaid gávnnat dáppe: PDF icon Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggadusat


Sádde duođaštusaid
Muitte laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon. 

Jearaldagat? 
Jus dus leat gážaldagat sisabeassangáibádusaid ektui,  de váldde áinnas oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta bokte: oahppohalddahus@samas.no