Movttegis bárdni mii čohkká beavdeguoras. Sus lea kamera beavdde nalde.
ođđajagemánu 02. beaivi 2023

Oahpa sámi muitalusaid ovdanbuktit oanehis filbman 

2023 giđđalohkanbajis čađahuvvo Filbma buvttadeapmi – Sámi ja álgoálbmot muitalusat filmmaid bokte - oahppu Sámi allaskuvllas.  

Studeanta beassá oahppat filbmet ja ráhkadit oanehis filbmamuitalusaid, mas váldá atnui buot filbmema teknihkaid (govvet, čuohppat ja jietnabarggu). Sáhttá ráhkadit filmma vaikko guđe šáŋŋeris, man guhkkodat lea eanemusat 10 minuvtta.  

Studeanta beassá álgoálbmot geahčestagain hálddašit buvttadan- ja govvenplánaid čállima, govvema , visualiserema kámera bokte, čuohppama ja filmma ollislaš buvttadeami. Oahpus fállojuvvo bagadallan, árvvoštallan ja čuovvoleapmi hárjánan filbmabirrasis. 

Ideas gárvves filbman  

Studeanttat ohppet geavahit kámeraid ja makkárat leat filbmenstiillat. Studeanttat maid ohppet daid ođđaseamos čuohppanrusttegiiguin bargat ja gárvet buktagiid dahje filmmaid mearriduvvon áigemearis. 

Deaivvadeamit ja eksámen 

Oahpahus lágiduvvo deaivvademiid bokte, ja oahpahusgiella lea sámegiella. Lassin sáhttet eará gielat adnot. Sisabeassangáibádusat leat dábálaš sisabeassangáibádusat alit oahpahussii ja sámegielmáhttu. Lea 10 oahppočuoggá fága, ja oahpahusa deaivvadeamit leat: 

  • 7.2.-9.2. dii 9-12 juohke beaivvi 
  • 21.2.-23.2. dii 9-12 juohke beaivvi 
  • 1.3.-3.3. dii 9-12 juohke beaivvi 
  • 14.3.-16.3. dii 9-12 juohke beaivvi
  • 19.4.-20.4. dii 9-12 juohke beaivvi
  • 2.5.-4.5. dii 9-12 juohke beaivvi
  • 15.5.-16.5. dii 9-12 juohke beaivvi
  • 30.5.-1.6. dii 9-12 juohke beaivvi

Eksámen lea gárvves filbma, mas oažžu árvosáni. Ohcanáigemearri lea ođđajagimánu 20.b. 2023. 

Loga eambbo oahpu birra dás.

Jus dus leat jearaldagat, de sáhtát váldit oktavuođa koordináhtoriin Inker-Anni Sarain