Sámi oahpahuskonferánsa 2023

Sámi pedagogalaš jurddašemiid ja oahpaheaddječehppodat oahpahusas ja dutkamis 

Skábmamánu 7. - 8 b. 2023 

Diehtosiiddas, Guovdageainnus, Norggas

Sámi allaskuvla ja Sámediggi Norgga beale Sámis lágidit gaskariikkalašoahpahuskonferánssa. Ulbmilin lea lonohallat oahpahanvásáhusaid ja buktit oidnosii pedagogalaš jurddašemiid ja oahpaheaddječehppodat oahpahusas ja dutkamis. Go lonohallet ja juhket vásáhusaideaset ja bohtosiid, de lea dát doarjjan ja vuođđun pedagogalaš jurddašemiide, ja sáhttet ávkkástallat oahpahusas sámi mánáidgárddis, skuvllas ja alitoahpahusas.   

Konferánssa fáttát leat: 

  • Sámi oahpahusrámmat; lágat, njuolggadusat, rámmaplánat dahje oahppoplánat mat gusket ja váikkuhit sámi oahpahussii mánáidgárddis, skuvllas, ja alitoahpahusas, omd. árvvoštallama hárrái, mo čađahit árvvoštallama mii nanne oahppama ja bidjat árvosániid mat leat dásseárvosaččat  
  • Sámi oahpaheaddjeprofešuvdna ja sámegiel árgabeaivi ja oahpahus sámi mánáidgárddis, skuvllas ja alitoahpus 
  • Dutkan ja ovdánahttinbargu ávkin sámi oahpahuspráksisa mánáidgárddis, skuvllas ja alitoahpus 

Mii bovdet mánáidgárdebargiid, -oahpaheddjiid ja -eaiggádiid, vuođđo- ja joatkkaskuvllaid ja alitoahpahusaid oahpaheddjiid ja jođiheddjiid, dutkiid ja studeanttaid, juogadit iežaset dutkama ja oahpahusa. 

Konferánsa divat

Konferánssa divat: 1.800 NOK

Sisttisdoallá vejolaš materiála, guossoheapmi ja mállásat. 

Konferánsagielat

Konferánsagielat leat sámegiella, eŋgelasgiella, ja davviriikalašgielat. Mii sávvat ahte sámegielat logaldallit geavahit sámegiela. Logaldallamat váldokonferánsalanjas dulkojuvvojit.  

Konferánssa áigemearit

Áigemearri buktit/sáddet abstrávtta ja/dahje ovdanbuktima: 23.10.2023 (Ođđa áigemearri)

Áigemearri dieđihit konferánsii: 02.11..2023 (Ođđa áigemearri)

Dieđihanliŋkkat: 

Oktavuođadieđut

Jus leat jearaldagat, váldde oktavuođa Ylva Jannok Nuttiin. E-boastta: ylvajn@samas.no

Sámedikki logo/Sametingets logo Konferánsa lea ruhtaduvvon Sámedikkis Norggas.