Samisk utdanningskonferanse

Samiske tenkemåter og lærerprofesjonalitet i utdanning og forskning 

7. - 8. b. november 2023 

Hvor: Diehtosiida, Guovdageaidnu/Kauotkeino in Norway 

Samisk høgskole og Sametinget i Norge arrangerer en internasjonal utdanningskonferanse. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra utdanning og løfte fram pedagogiske tenkemåter og lærerprofesjonalitet i utdanning og forskning. Utveksling av erfaringer kan være til nytte for undervisning i samisk barnehage, skole og høyere utdanning.  

Konferansens temaer  

  • Rammer for samisk utdanning; lover, retningslinjer, rammeplaner eller læreplaner som styrer og har innvirkning på samisk utdanning i barnehagen, skolen, og for høyere utdanning, eks. vurdering, hvordan gjennomføres vurdering som støtter læring eller likeverdig karaktersetting  

  • Samisk lærerprofesjon og samiskspråklig hverdag og undervisning i samisk barnehage, skole og høyere utdanning 

  • Forskning og utviklingsarbeid til nytte for samiske opplæringspraksiser i barnehage, skole og høyere utdanning 

Vi ønsker å invitere lærere, pedagoger, forskere, og studenter til å dele med seg av sine forsknings- og utdanningserfaringer. 

Konferanseavgift: 

Konferanseavgift: 1.800 NOK. 

I avgiften inngår konferansekostnaden, for- og ettermiddagskaffe, lunsjer, og konferansemiddagen.

Språk

Konferansespråkene er samisk, engelsk og de nordiske språkene. Samiske forelesere oppfordres til å holde sine presentasjoner på samisk. Foredrag i auditoriet tolkes.  

Tidsfrister for konferansen

Tidsfrist for innsending av abstrakter: 23.10.2023 (Ny frist)

Påmeldingsfrist: 02.11.2023   (Ny frist)

Lenke til påmeldinger: 

Kontaktinfo

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Ylva Jannok Nutti, e-post: ylvajn@samas.no 

Velkommen til konferansen! 

Sámedikki logo/Sametingets logo Konferansen er finansiert av Sametinget i Norge.