ođđajagemánu 04. beaivi 2021

Dieđut lohkanbaji álgima oktavuođas ođđajagimánu 2021

(Ođastuvvon 07.01.2021)

Buot Sámi allaskuvlla logaldallamat čađahuvvojit digitálalaččat ođđajagimánu 19. beaivvi rádjái.

Norgga ráđđehus mearridii lávvordaga 4.1.2020 ahte universitehtat ja allaskuvllat eai beasa fysalaš logaldallamiid doallat boahtte guokte vahkku. Nu fertejit logaldallamat lágiduvvot digitálalaččat. Mearrádusa ulbmil lea hehttet covid-19 dávdda leavvamis maŋŋel go njoammulogut fas leat lassánan Norggas. Dan oktavuođas lágiduvvojit buot logaldallamat digitálalaččat 19.01. rádjái. 


Oahpahusat ja lágideamit 
Buot logaldallamat čađahuvvojit digitálalaččat ođđajagimánu 19. beaivvi rádjái. Eanet dieđuid oaččut koordináhtoris. 

Bargohárjehallan
Oahppodepartemeanta vuođđuda ahte bargohárjehallan čađahuvvo nu go dábálaččat nu bures go vejolaš dan áigodagas. Dárkileabbo dieđut bohtet koordináhtoriin ahte mot dát váikkuha iešguđet oahpuide.

Girjerájus
Girjerájus lea ain rábas nu go dábálaččat (mánnodat – bearjadat 09:00 – 15:00). Muitte doallat gaska ja čuovvut eará njoammuneastandoaimmaid. Jus leat buohcci dahje man nu sivas it sáhte finat girjerádjosis de áinnas váldde oktavuođa dákko bokte: girjerajus@samas.no.
Fuomáš! Rahpanáiggit soitet rievdat, eanet dieđut bohtet ain dađistaga.

Ruovttukantuvra
Ráđđehus lea ávžžuhan ahte buot bargit geat sáhttet berrejit ruovttokantuvrrain bargat.
Sámi allaskuvla čuovvula dán ávžžuhusa ja váldá servodatovddasvástádusa njoammuma hehttemis. Buot bargit geat sáhttet dan dihte bargagohtet ruovttokantuvrrain. Oahppohálddahusa vuostáiváldin lea gitta 19.01 rádjái, muhto sáhtát gulahallat singuin e-boasta ja telefovnna bokte. 

Diehtosiida
Ođđajagimánu 5. b. gitta ođđajagimánu 19. b. lea Diehtosiida rabas dušše studeanttaide ja bargiide. Studeanttat ja bargit fertejit atnit čoavddakoartta go galget beassat Diehtosiidii. 

Čoavddakoarta
Ođđa studeanttaide ráhkaduvvo dábálaččat čoavddakoarta ovdakantuvrras. Koronadilálašvuođa geažil ávžžuhit du diŋgot čoavddakoarta oahppohálddahusas (oahppohalddahus@samas.no). Sádde mielddusin iežat nama ja gova.

Eahpesihkar? 
Váldde áinnas oktavuođa ja sáddes midjiide e-boasta jus leat eahpesihkar dahje leat gažaldagat oahppojagi/lohkanbaji álgiimi. E-boasta čujuhus: oahppohalddahus@samas.no.