Hva skjer:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er på onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu,

Styremøte
26. august, 09:00 til 12:00

Styremøte

Liige stivračoahkkin./ Ekstraordinært styremøte.

Presentasjon / møte
09. september, 09:00 til 11. september, 15:00

Studentombudet besøker Diehtosiida

Vårt studentombud Torill Varberg er i Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Presentasjon / møte
09. september, 09:00 til 11. september, 15:00

Studentombudet besøker Diehtosiida

Vårt studentombud Torill Varberg er i Kautokeino 09.-11.09.24.

Hun holder en presentasjon 10.09 kl 12.00-13.00 om studentenes rettigheter og plikter i Sáhkaskáidi. Dette streames også via TEAMS. Linken legges ut her senere.

Du kan møte henne i Ávžžádat. Du kan også avtale møte med henne på e-post studenttombudet@uit.no eller på telefon: +47 97713040 / +47 77644646.

Mer om rollen til Studentombudsmannen her: Studentombud | Samisk Høgskole (samas.no)

//

Min studeantaáittardeaddji Torill Varberg lea Guovdageainnus 09.-11.09.24.

Son doallá 10.09 dii 12.00-13.00 ovdanbuktima Sáhkaskáiddis studeanttaide studeantavuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid birra. Dán lea maiddái vejolaš čuovvut TEAMS bokte. Liŋkka almmuhuvvo dása maŋŋel.

Suinna sáhttá deaivvadit dáid beivviid Ávžžádagas. Sáhtát nai šiehttat suinna áiggi studentombudet@uit.no e-boastta bokte dahje tlf: +47 97713040 / +47 77644646.

Studeantaáittardeaddji doaimma birra eanet dáppe: Studeantaáittardeaddji | Sámi allaskuvla (samas.no)