Aura Mari Pieski's picture
Aura Mari Pieski

Contacts

E-mail: 
auramp@samas.no

General information

Barggan Sámi allaskuvlla mánáidgárdeoahpaheaddjioahpus 20% oasseáigásaš barggu. Mu oahpahussuorggit ja fáttát gusket árbevirolaš dieđu ja -oahppanfilosofiijja, duoji, álgooahpahusa ja erenomášpedagogihká. Oahpaheami lassin ávkkástalan iežan fierpmádagaiguin, dieđuiguin ja máhtuiguin sámegielat oahppomateriálabarggus Suoma Sámedikkis.

Publications:
Pieski, Aura. 2019. Gulahallat eatnamiin ja čáziin: Muitalusat eamiálbmot oahppan- ja gulahallanvugiin Deanuleagis. MA thesis, Sámi University of Applied Sciences.

Pieski, Aura. 2019. Lapset kirjailijoina – Kirjaprojekti tukena koulusiirtymissä. In: Peltola, Maria; Keskitalo, Pigga & Äärelä-Vihriälä, Rauni (Eds.) 2019. Saamelainen varhaiskasvatus nyt: arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta Academica No. 19 https://urn.fi/URN:ISBN:9789526222752 s.141-152

Pieski, Aura. 2022. Mánát girječállin - Girjeprošeakta doarju skuvlasirdašuvvama. In: Äärelä-Vihriälä, Rauni; Keskitalo, Pigga & Peltola, Maria (Eds.) 2022. Sápmelaš árrabajásgeassin dál: árvvut, vuogádagat ja oassálastin árggas . Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta Academica No. 19 http://urn.fi/urn:isbn:9789526235417 s.147-158

Kuokkanen, Rauna & Pieski, Aura (Eds.). 2024. Siiddaid Sápmi. DAT.