Før studiet starter

Hva kan du gjøre før studiestart?
Det er mye som skjer iløpet av de første ukene ved semesterstart. Derfor kan det være bra å ha visse saker i orden allerede før studiet starter.


Betaling av semesteravgift
Alle må ha betalt semesteravgiften før de kan registreres som student og få studentrettigheter. Faktura for semesteravgift finner du på StudentWeb. Vær obs på at den ikke sendes med post eller e-post.

For å logge deg inn på StudentWeb bruker du samme innlogging som du gjorde når du søkte på studiet på Søknadsweb. Du kan også bestille nytt passord som sendes til samme e-postadresse som du registrerte da du søkte om opptak til studiet. OBS! Dersom du ikke er norsk søker, og dermed ikke har norsk personnnummer, så må du ta kontakt med studieadministrasjonen for å kunne registrere deg.

Alle studenter skal betale semesteravgift til SSO (Studentsamskipnaden) og materialavgift til Samisk høgskole. Heltidsstudenter betaler kr 700 og deltidsstudenter betaler kr 550 per semester. Betalingsfristen for høstsemesteret er 1.september og 1.februar for vårsemesteret.

Studentregistrering
Når du har betalt semesteravgiften og din betaling er registrert etter noen dager, så kan du registrere deg som student. Registrering gjøres på studentweb. Vær oppmerksom på at det kan ta et par dager før vi mottar din betaling i banken, og registreringen kan gjennomføres.

Først når du har registrert deg som student, kan du lage IT-konto, få studentbevis, nøkkelkort, og få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen. 

Canvas
Brukernavn og passord vil du motta per e-post når du har meldt deg opp til undervisning i studentweb. Dersom du ikke har mottatt dette, så må du ta kontakt med din koordinator ved høgskolen. Innlogging: Logg inn på Canvas 

Nøkkelkort
Etter at du har betalt og betalingen er registrert, får du utdelt nøkkelkort. Studentbevis-appen kan brukes som dokumentasjon. Nye studenter får nøkkelkort på forkontoret (ved hovedinngangen). Har du ikke mulighet til å komme på skolen for å få laget kortet, så kan du bestille nøkkelkort via studieadministrasjonens e-post: oahppohalddahus@samas.no. Da sender du navn og bilde til nevnte e-postadresse.

Nøkkelkortet brukes som lånekort ved høgskolens bibliotek og for adgang til Diehtosiida.

Lån og stipend
Du må ha fullført din semesterregistrering, før Lånekassen behandler din søknad. Dette gjør du i studentweb. 

Lån og stipend utbetales først etter at du har betalt semesteravgift og blitt registrert som student. Det går beskjed automatisk fra Samisk høgskole til Lånekassen når alt er i orden.
Mer informasjon om lån og stipend samt søknadsskjema finner du på Lånekassens nettside.


Godkjenning og innpass
Dersom du tidligere har gjennomført emner og/eller fag som du tror kan passe som del av utdanningen du har planer om å gjennomføre ved Samisk høgskole, så har du muligheten til å søke om å få dette innpasset og godkjent som del av utdanningen du gjennomfører ved Samisk høgskole.

Dersom du har gjennomført emner og/eller fag som ligner på obligatoriske deler av studiet du gjennomfører ved Samisk høgskole, har du mulighet til å søke om fritak fra disse delene av studiet. Det er også mulig å søke om å få gjennomførte emner/fag godkjent som støttefag. Du har også mulighet til å søke om fritak på grunnlag av realkompetanse. 

  • Les mer om innpass og godkjenning her (kun på samisk) eller ta kontakt med studieadministrasjonen.

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6, kreves det at studenter som kommer i kontakt med barnehagebarn og elever eller andre som del av praksisstudium, skal legge frem politiattest. Ved Samisk høgskole gjelder dette følgende studier: Samisk barnehagelærerutdanning, samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. og trinn 5.-10., og praktisk-pedagogisk utdanning. 

Frister for fremlegging av politiattest:

  • Søkere som får tilsagn om plass ved nevnte utdanninger, og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til gjeldende studie, skal sende politiattesten til utdanningsinstitusjonen innen tre (3) uker. 

  • Søkere som får tilsagn om plass ved nevnte utdanninger, og som ikke har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til gjeldende studie, skal legge frem politiattest for utdanningsinstitusjonen senest ved fastsatt studiestart. 

  • Søkere som får tilsagn om plass ved nevnte utdanninger mindre enn fjorten (14) dager før studiestart, eventuelt etter studiestart, skal legge frem politiattesten senest tre (3) uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre (3) måneder.

Hvordan søke om politiattest?
Du søker om politiattest elektronisk på www.politiet.no 

  1. Logg inn med MiniID, BankID eller lignende
  2. Vel kategori "Studenter" og formål "Opptak-Generell"
  3. Last opp opptaksbrevet med tilbud om studieplass
  4. Send inn
     

Tilrettelegging 
Dersom du har behov for tilrettelegging ber vi det kontakte studieadministrasjonen: oahppohalddahus@samas.no.