Før studiet starter

Hva kan du gjøre før studiestart?
Det er mye som skjer iløpet av de første ukene ved semesterstart. Derfor kan det være bra å ha visse saker i orden allerede før studiet starter.


Semesterregistrering
For å være student ved Samisk høgskole, må du hvert semester betale semesteravgift og semesterregistrere, undervisnings- og vurderingsmelde deg. Faktura for semesteravgift finner du på StudentWeb. Vær obs på at den ikke sendes med post eller e-post.

For å logge deg inn på StudentWeb bruker du samme innlogging som du gjorde når du søkte på studiet på Søknadsweb. Du kan også bestille nytt passord som sendes til samme e-postadresse som du registrerte da du søkte om opptak til studiet. OBS! Dersom du ikke er norsk søker, og dermed ikke har norsk personnnummer, så må du ta kontakt med studieadministrasjonen for å kunne registrere deg.

Alle studenter skal betale semesteravgift til SSO (Studentsamskipnaden) og materialavgift til Samisk høgskole. Heltidsstudenter betaler kr 700 og deltidsstudenter betaler kr 550 per semester. Siste frist er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Vi anbefaler deg å semesterregistrere deg og melde deg opp til undervisning og eksamen i god tid før semesterstart.

IT-konto
Før du kan registrere deg som student, må du starte med å aktivere din IT-Brukerkonto. Etter at du har fått tilbud om studieplass og takket ja, vil du etter en stund få tilsendt en e-post med informasjon om hva som er ditt brukernavn – som du trenger for å kunne aktivere IT-brukerkontoen din. Her er også en link til nettsiden hvor du oppretter IT-konto: SÁMI ALLASKUVLA (ondni.com)

Studentregistrering
Når du har betalt semesteravgiften og din betaling er registrert etter noen dager, så kan du registrere deg som student. Registrering gjøres på studentweb. Vær oppmerksom på at det kan ta et par dager før vi mottar din betaling i banken, og registreringen kan gjennomføres.

Først når du har registrert deg som student, kan du lage IT-konto, få studentbevis, nøkkelkort, og få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen. 

Canvas
Samisk høgskole bruker Canvas som digital læringsplattform. Hvert emne vil ha et eget undervisningsrom i Canvas. ‘Undervisningsrommet’ i Canvas brukes for å informere studentene underveis i semesteret om studierelaterte saker (via kunngjøringer). Du vil også finne informasjon om emnet, datoer for undervisning, undervisningsplan, studierelaterte læringsressurser i undervisningsrommene i Canvas. I tillegg kan du bruke Canvas til å kommunisere med faglig koordinator og andre studenter.

Brukernavn og passord vil du motta per e-post når du har meldt deg opp til undervisning i studentweb. Dersom du ikke har mottatt dette, så må du ta kontakt med din koordinator ved høgskolen. Innlogging: Logg inn på Canvas 
 

MobilApp for studenter: Gjennom Canvas’ app på iOS og Android får du tilgang til innholdet i emnene på samme måte som du får via din datamaskin. Du kan også få «push»-varsler om nytt innhold omkring dine emner. Her kan du laste ned Canvas-apper for iOS og Android:

 • iOS iTunes/App store
 • Android - Google Play

Logg på ved å søke etter Samisk høgskole og så bruk Feide-pålogging.

Nøkkelkort
Etter at du har betalt og betalingen er registrert, får du utdelt nøkkelkort. Studentbevis-appen kan brukes som dokumentasjon. Nye studenter får nøkkelkort på forkontoret (ved hovedinngangen). Har du ikke mulighet til å komme på skolen for å få laget kortet, så kan du bestille nøkkelkort via studieadministrasjonens e-post: oahppohalddahus@samas.no. Da sender du navn og bilde til nevnte e-postadresse.

Nøkkelkortet brukes som lånekort ved høgskolens bibliotek og for adgang til Diehtosiida.

Lån og stipend
Som student ved Samisk høgskole kan du søke om stipend fra blant annet Lånekassen når du har fått studieplass. Lånekassen har egne rutiner for behandling av søknader og utbetaling av stipend. For å oppfylle vilkårene for lån og stipend må du betale semesteravgift og melde deg opp til fag og undervisning. Dette gjør du i StudentWeb. Lån og stipend utbetales først etter at du har betalt semesteravgift og blitt registrert som student. Det går beskjed automatisk fra Samisk høgskole til Lånekassen når alt er i orden.

Mer informasjon om lån og stipend samt søknadsskjema finner du på Lånekassens nettside.


Godkjenning og innpass
Dersom du tidligere har gjennomført emner og/eller fag som du tror kan passe som del av utdanningen du har planer om å gjennomføre ved Samisk høgskole, så har du muligheten til å søke om å få dette innpasset og godkjent som del av utdanningen du gjennomfører ved Samisk høgskole.

Dersom du har gjennomført emner og/eller fag som ligner på obligatoriske deler av studiet du gjennomfører ved Samisk høgskole, har du mulighet til å søke om fritak fra disse delene av studiet. Det er også mulig å søke om å få gjennomførte emner/fag godkjent som støttefag. Du har også mulighet til å søke om fritak på grunnlag av realkompetanse. 

 • Les mer om innpass og godkjenning her (kun på samisk) eller ta kontakt med studieadministrasjonen.

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6, kreves det at studenter som kommer i kontakt med barnehagebarn og elever eller andre som del av praksisstudium, skal legge frem politiattest. Ved Samisk høgskole gjelder dette følgende studier: Samisk barnehagelærerutdanning, samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. og trinn 5.-10., og praktisk-pedagogisk utdanning. 

Frister for fremlegging av politiattest:

 • Søkere som får tilsagn om plass ved nevnte utdanninger, og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til gjeldende studie, skal sende politiattesten til utdanningsinstitusjonen innen tre (3) uker. 

 • Søkere som får tilsagn om plass ved nevnte utdanninger, og som ikke har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til gjeldende studie, skal legge frem politiattest for utdanningsinstitusjonen senest ved fastsatt studiestart. 

 • Søkere som får tilsagn om plass ved nevnte utdanninger mindre enn fjorten (14) dager før studiestart, eventuelt etter studiestart, skal legge frem politiattesten senest tre (3) uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre (3) måneder.

Hvordan søke om politiattest?
Du søker om politiattest elektronisk på www.politiet.no 

 1. Logg inn med MiniID, BankID eller lignende
 2. Vel kategori "Studenter" og formål "Opptak-Generell"
 3. Last opp opptaksbrevet med tilbud om studieplass
 4. Send inn
   

Tilrettelegging 
Dersom du har behov for tilrettelegging ber vi det kontakte studieadministrasjonen: oahppohalddahus@samas.no.