What's up

Official opening
21. August, 10:00 to 13:00

Official opening of the Academic year 2024-2025

The official opening of the academic year 2024-2025 on the 21st of August 2024 at 10:00-13:00, in

Meeting / presentation
09. September, 09:00 to 10. November, 15:00

Student Ombudsman in Diehtosiida

Our Student Ombudsman Torill Varberg is in Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. October, 10:30 to 16. October, 13:00

IndigMEC2 Conference

Conference focus: Indigenous curriculum development - Development of Indigenous

Ságastallan
07. February, 12:00 to 13:00

Samfunn, språk og kunst

Det samiske samfunnet, samisk kunst og språk har vært sentralt og viktig i alle deler av min virksomhet sier kunstner og lyriker Synnøve Persen fra Porsanger. Rektor Liv Inger Somby samtaler med Persen.

Åpent for alle. 

Velkommen til Sullodat kl 12-1300