What's up

Conference
14. October, 10:30 to 16. October, 13:00

IndigMEC2 Conference

Conference focus: Indigenous curriculum development - Development of Indigenous

Ohcanáigemearri
01. December, 00:45 to 23:45

Oahput giđđat 2024

Dát oahput álget giđđalohkanbajis maidda lea ohcanáigemearri juovlamánu 1. b.: