What's up

Conference
07. November, 09:00 to 08. November, 15:00

Sámi education conference 2023

The Sámi University of Applied Sciences and the Sámi Parliament in Norway will host an international conference to share experiences and present pedagogical ways of thinking and professionalism in education and research.

Seminar
28. March, 10:00 to 14:00

Kunstnerseminar

VELKOMMEN TIL KUNSTNERSEMINAR! 

Sápmi har et rikt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag innen kunst og kultur, men mangler arenaer for kunnskapsutveksling mellom fagfolk og fagarenaer i bransjen.

Derfor har Sámi Allaskuvla og Dáiddadállu gått sammen for å forene sine faglige nettverk og arrangerer et kunstnerseminar på Diehtosiida den 28. mars, Kl.10:00-14:00. Dáiddadállus kunstnere og duodji- og formavdelingen ved Allaskuvla inviterer til samtaler om kunstneres praksiser per i dag både hva gjelder tematikk, metodikk og materialer innen samisk kunst.