Seminar
28. March, 10:00 to 14:00

Kunstnerseminar

VELKOMMEN TIL KUNSTNERSEMINAR! 

Sápmi har et rikt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag innen kunst og kultur, men mangler arenaer for kunnskapsutveksling mellom fagfolk og fagarenaer i bransjen.

Derfor har Sámi Allaskuvla og Dáiddadállu gått sammen for å forene sine faglige nettverk og arrangerer et kunstnerseminar på Diehtosiida den 28. mars, Kl.10:00-14:00. Dáiddadállus kunstnere og duodji- og formavdelingen ved Allaskuvla inviterer til samtaler om kunstneres praksiser per i dag både hva gjelder tematikk, metodikk og materialer innen samisk kunst.