What's up

Álggahanvahkku / Welcome Week
22. August, 09:00 to 26. August, 15:00

Introduction and Welcome Week

An overview of all events during the Welcome Week. The events are for all students at Sámi University of Applied Sciences.

Conference
20. September, 08:00 to 22. September, 15:45

Landscape Practices Conference

Read more about the

Seminára
20. May, 08:45 to 11:00

Reiseseminar til Finnmark – med stopp på Sámi allaskuvla

Historisk forening i Tromsø reiser annankvart år på tur rundt i landsdelen på såkalla reiseseminar. Lokallaget i Tromsø består stort sett av historikarane ved ulike avdelingar på UiT, masterstudentar, historielærarar i skulen og utdanna historikarar i arkiv, museum etc. Og 19.-22. mai vil me til indre Finnmark på tur.

Innleiingane kl 0900-1100 er:

  • Siv Rasmussen skal snakke om kyrkjehistorie i indre Finnmark i tidleg nytid
  • Vetle Wisløff Sandring skal snakke om daglegliv i Kautokeino rundt 1700
  • Ketil Zachariassen som skal snakke om Kautokeino-opprøret.

Rom: Sáhkaskáidi.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Det blir servert baguetter til deltakerne etter seminaret. Meld deg på diehtojuohkin@samas.no innen 18.5. dersom du vil spise i kantina.

Ketil Zachariassen

Ketil Zachariassen (f. 1969) er førsteamanuensis i historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi ved UIT Norges arktiske universitet.

Han har skrive om ei rekkje tema innan moderne samisk og nordnorsk historie, mellom anna var han ein av forfattarane av «Samenes historie fra 1971 til 2010» (2021). Han er medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen.   

 

 

 

Vetle Sandring

Vetle Wisløff Sandring (f. 1992) er fra Alta, er glad i å være ute på tur, grave i gamle dokumenter og han skrev master i historie om hverdagsliv i Vest-Finnmark rundt 1700. Han har jobbet som i historielærer på Tromsdalen VGS og jobber nå på UiT der han skriver nå doktorgrad om bruk av spill i historieundervisning.

 

 

 

Siv Rasmussen

Siv Rasmussen (f. 1963) er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi, UiT Noregs arktiske universitet. Hun har arbeidet med en rekke emner innen samisk historie fra både eldre og nyere tid, særlig kirke- og skolehistorie, befolkningsutvikling og navneforskning. Doktorgradsarbeidet hennes er en studie i samisk integrering i kirkene i Finnmark og Torne lappmark i tidlig nytid.