Personvern

Sami allaskuvla tar ditt personvern på alvor. Vi behandler en stor mengde personopplysninger, i mange forskjellige sammenhenger, innenfor forskning, utdanning, formidling og administrasjon.

Vi har ansvaret for at de opplysningene vi har om deg ivaretas i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen. Personopplysninger er alle de opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Høgskolen behandler dine personopplysninger med hjemmel i lov for å utføre oppgaver som hører under Sami allaskuvlas virksomhet.

Personvernerklæringen til Sami allaskuvla skal gi brukere av høgskolens tjenester informasjon om hvordan høgskolen behandler personopplysninger som vi innhenter, og hvilke rettigheter du som registrert har. Samtidig ønsker vi at erklæringen skal bidra til trygghet og tillit til at personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert. Personvernerklæringen og rutiner for håndtering av personopplysninger på Sami allaskuvla er oppdatert i tråd med ny personvernforordning i EU/EØS (GDPR).

Informasjon vedrørende hvilke roller de ulike aktørene har, ansvaret for at personopplysninger behandles lovlig, hvem som skal ta avgjørelser om behandlingen, hvem de registrerte kan henvende seg til for å utøve sine rettigheter mv, finnes i de enkelte personvernerklæringene.

Oversikt over personvernerklæringer for studenter og borgere finnes her

Oversikt over personvernerklæringer for ansatte finnes her.