Personvernerklæring

Samisk høgskole behandler personopplysninger i tilknytning biblioteksrelaterte systemer.

Samisk høgskoles personvernerklæring
 

Personvernerklæringer der Unit - Bibliotektjenester er behandlingansvarlig

  • Alma

    Samisk høgskole bruker Alma, som er en applikasjon og en plattform for digitale bibliotektjenester. Alma definerer bibliotekregler, brukere og rettigheter, og støtter prosesser for akkvisisjon, utlån, administrasjon av beholdning og metadata, økonomistyring og rapportering. Alma er integrert med en rekke system for utveksling av data relatert til arbeidsprosessene ved biblioteket. Tjenesten tillater ikke behandling av personsensitive opplysninger.

    Se personvernerklæring for Alma

  • Oria

    Oria er en tjeneste for søk etter og lån av bibliotekressurser og er integrert med biblioteksystemet Alma. Tjenesten gir brukeren funksjonalitet for søk og filtrering, oversikt over bestillinger, aktive og historiske lån, utestående krav, blokkeringer og meldinger fra biblioteket. Brukeren kan lagre søk og trefflister. En anonym bruker (ikke innlogget) kan søke i Oria, men for å bestille/låne ressurser må bruker være autentisert i tjenesten og registrert som låntaker i Alma. Ved anonym bruk lagres ikke data i tjenesten, med unntak for teknisk logg og statistikk knyttet til utførte søk. Tjenesten tillater ikke behandling av personsensitive opplysninger.

    Se personvernerklæring for Oria

 

Dine rettigheter som registrert

Innsyn

Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg i biblioteksystemet og hvordan disse opplysningene blir behandlet jf. bestemmelsen i personopplysningslovens § 18. Det er norsk lovverk som regulerer all behandling, også samspillet med tredjeparter.

Retting og sletting

Som registrert hos i biblioteksystemet, har du i visse tilfeller rett til å kreve retting og sletting av opplysninger om deg selv, jf. personopplysningslovens § 27 og § 28. Eksempelvis vil dette kunne gjelde opplysninger som er uriktige og/eller ufullstendige, eller opplysninger biblioteksystemet ikke har adgang til å behandle. Krav fra deg som registrert skal besvares senest innen 30 dager. Dersom du ønsker å få informasjon om hva slags type opplysninger som er registrert om deg, ønsker innsyn/retting/sletting i det som er registrert om deg, eller har generelle spørsmål om behandlinger av personopplysninger, kan du ta kontakt med biblioteket.