Nákkosgirji loahpalaš gárvvisteapmi ovdal go dat ohccojuvvo árvvoštallamii

Nákkosgirjji giehtačálus (mánus) galgá leat áibbas gárvvis ja loahpalaš hámis ovdal go studeanta sádde ohcamuša árvvoštallamii. Láhkaásahusa § 19-2 mielde nákkosgirji almmuhuvvo dan hámis go dat lea addojuvvon árvvoštallamii. Dan dihte nákkosgirjji giehtačállosa loahpalaš gielalaš dárkkisteapmi (ng. giellabassan), čoahkkáigeasuid gielaid ja dutkamuša formála beliid dárkkisteapmi ferte maiddái dáhpáhuvvat ovdal go studeanta sádde nákkosgirjji sisa árvvoštallamii iige dakkár divvumiid sáhte bargat árvvoštallankomitea barggu mannjel. Danin dát oppalaš gielalaš dárkkisteapmi lea eará go erratalisttu ráhkadeapmi (gč. kapihttala 4.1. mas erratalistu čilgejuvvo dárkileappot).

Maiddái nákkosgirjji govat, govvosat, tabeallat, kárttat ja eará dákkár oasit fertejit maiddái leat loahpalaš hámis daningo daidge ii sáhte šat rievdadit árvvoštallankomitea cealkámuša mannjel muhto dat almmuhuvvojit dan hámis go dat leat addojuvvon árvvoštallamii. Dákkár materiálaid loahpalaš deaddilanhámiid lea maiddái buoremus ordnet juo nákkosgirjji gárvvistanproseassa áigge vai dát beallige ii báze loahppamuttu deaddilanproseassa bargun.

Nákkosgirji ii sáhte sisttisdoallat materiála mii rihkku jávohisvuođašiehtadusaid, persovdnasuodjaleami dahje vuoigŋaduodješiehtadusaid. Danin go nákkosgirji almmuhuvvo sihke digitála hámis Bibsys Brages ja dat deaddiluvvo girjin, de ferte studeanta viežžat lobiid beassat atnit dutkamušastis ovdamearkka dihte govaid, illustrašuvnnaid, kárttaid dahje eará materiálaid maid vuoigatvuođaid earát eaiggáduššet. Girjji kolofonsiiddus namuhuvvojit lobit mat nákkosgirjji čállis leat. Nákkosgirjji govvateavsttain namuhuvvojit govvideddjiid namat ja govvenjagit ja maiddái gáldut gos govus, kárta ded. lea vižžojuvvon. Buot lobit galget leat čielgasat ovdal go studeanta ohcá nákkosgirjji árvvoštallamii (gč kap 3.1 vuollelis ja árvvoštallanohcanskovi).

Artihkalvuđot nákkosgirjjiide dárbbašuvvojit vejolaš mielčálliid dohkkeheamit (gč. láhkaásahusa § 11-1 ja dán rávagihppaga kapihttala 3.1).

Nákkosgirji sáhttá almmuhuvvot digitála hámis Bibsys Brages easkka go árvvoštallankomitea lea dan dohkkehan almmuheapmái.