November 13. beaivi 2020

Annika Pasanen virgáduvvon Sámi allaskuvlla ođđa professoran

Sámi allaskuvlla stivra lea virgádan Annika Pasanena sámi sosiolingvistihkka professora virgái. Annika Pasanen lea nákkáhallan doavttirin jagi 2015:s anárašgiela ealáskahttima fáttás.

- Sámi allaskuvllas illudit mii sakka go Annika Pasanen dál fargga doaibmagoahtá sámegiel professoran allaskuvllas, ja dakko bokte nanne min giellafágalaš birrasa iežas nana gelbbolašvuođain. Mu sávaldat lea ahte Sámi allaskuvlla oahpahusfálaldagat áiggi mielde fátmmastivčče buot sámegielaid. Go dál leat anárašgiela giellačeahpi ožžon min searvái, de sávan dat váikkuha dasa ahte mii beassat fállat oahpuid iešguđet sámegielain allaskuvllas, dadjá rektor Laila Susanne Vars.

Giellaealáskahttin lea guovddážis
Annika Pasanenas lea viehka viiddis vásáhus eamiálbmot- ja unnitlogugielaid birra Davviriikkain ja Ruoššaeatnamis. Son dovdá iešguđet sámegielaid diliid, earenoamážit dieđusge anárašgiela, man ealáskahttima lea dutkan ja man servošis iešge lea mielde.

- Mánáid máŋggagielatvuohta, stáhtaid giellapolitihkka, giellaservošiid ideologiijat ja iešguđetlágan giellaealáskahttindoaimmat leat munnje oahpes ja dehálaš fáttat. Sávan, ahte iežan skuvlejumi, máhtuid, dieđuid ja vásáhusaid bokte beasan nannet ja viiddidit sosiolingvistihka oahpahusa ja dutkama Sámi allaskuvllas. Ja viidáseappotge, lasihit áddejumi gielladiliid ja giellaealáskahttima birra, nu Sámi Allaskuvllas go olles sámi servodagas, dadjá professora Annika Pasanan.

Sámegielat bargobiras geasuha
Annika bargá dál Helssega universitehta dutkin. Su postdoc-dutkamuš guorahallá sámegielaid ođđa hálliid: olbmuid, geat lean studeren anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiela rávis olmmožin ja geavahišgoahtán giela aktiivvalaččat.

- Lean studeren, nákkáhallan ja bargan guhká Helssega universitehtas. Go lean ollu bargan okto, de lea dál máilmmi somá beassat sámegielat bargoservošii ja studeanttaid gaskkii, eará olbmuiguin ovttas bargat ja guorahallat mu miellafáttáid, illuda Annika.

Annika Pasanen álgá virgái allaskuvlii 01.01.2021.

Dás gávnnat eambbo dieđuid su dutkamušaid birra.