Rektor ved Sámi allaskuvla

Foto: Marie Louise Somby/Árvu

Laila Susanne Vars ble valgt som rektor ved Sámi allaskuvla våren 2019. Hun er oppvokst i Láhppoluobbal, i Kautokeino kommune. Hun er jurist og har doktorgrad i urfolks- og menneskerettigheter fra UiT. Hun var stipendiat i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved universitet i Tromsø og ble historisk da hun som første samiske kvinne disputerte for den juridiske doktorgrad med tema «The sámi people's right to self-determination» i 2010. Hun ble 24. mars 2017 valgt av FNs Menneskerettighetsråd som arktiske urfolks ekspertmedlem i Menneskerettighetsrådets rådgivende organ, Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (Ekspertmekanismen for urfolks rettigheter (EMRIP)) for perioden 2017–2020.

Laila Susanne har i over 20 år jobbet med urfolksrettigheter både på administrativt- og politisk nivå og gjennom samiske organisasjoner og forskning. Hun var visepresident i Sametinget (2009-2013), tidligere direktør ved Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter (2013 – 2017) og tidligere fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) (2017 – 2019).  Hun har jobbet som juridisk rådgiver for Sametinget fra 2001 til 2004, og var sentral i arbeidet med Finnmarksloven, som resulterte i etablering av Finnmarkseiendom (FEFO) og Finnmarkskommisjon.

Hennes morsmål er nordsamisk og bor sammen med familien sin i Máttaluobbal, Kautokeino.

Laila Susanne Vars rektorperiode er 2019-2023 med prorektor rektor lea Ylva Jannok Nutti.

Kontaktinfo:

E-post: lailas@samas.no

Telefon: +47 453 97 700