Om senteret

Senter for samisk i opplæringa er et
ressurssenter spesielt rettet mot opplærings-
systemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning.

Senter for samisk i opplæringa arbeider
vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk
i befolkningen.

 

 

Hovedområdene for senteret er lese- og skriveopplæring og muntlig
språkutvikling. Dette innbefatter å
styrke og fremme bruk av muntlig samisk i opplæringssystemet,
kunnskap om flerspråklighet og  språkrevitalisering,
og formidle kunnskap om lesing og skriving.
Vi arbeider også med forsknings- og utviklingsarbeid knyttet
til disse fagområdene.