Forsknings- og studieadministrasjon

Forsknings- og studieadministrasjonen består av to team, studieadministrasjonen og forskningsadministrasjonen, som begge ledes av studiesjefen.

Studieadministrasjonens hovedoppgaver er:

 • Informasjonssenter for studenter
 • Rekruttering av studenter
 • Opptak til studier
 • Studieveiledning
 • Arrangering av eksamen
 • Behandling av studentsaker
 • Planlegging av undervisning og støtte til gjennomføring av dette
 • Kvalitetssikringssystem     
 • Støtte til fagavdelingene i studiesaker

 

Ansatte ved studieadministrasjon: 

Navn

Funksjon

Áila Márge Varsi Balto, studiesjef

 • Leder for studieadministrasjon
Berit Ellen Eira, rådgiver
 • Rapportering
 • Kvalitetssikring
 • Saksbehandling
 • FS
Seija Logje, førstekonsulent
 • Eksamen
 • Utnevne sensor
 • Eksamensplan
 • Attest
 • Studieavgift
Ellen Marianne Siri, undervisningskonsulent
 • Reservere rom 
 • Utsteder kontrakt og reiseregning for gjesteforelesere
 • Bistand for studieplan
 • Oppstartsuka og avslutning
Ida Holm Hansen Kemi, internasjonaliseringsrådgiver
 • Utveskling og internasjonalisering
Anne Karen Hætta Bals, studierådgiver
 • Studie- og programplaner
 • Progresjon
 • Individuell tilrettelegging av studie
 • Vitnemål

Studieadministrasjonen har felles e-postadresse: oahppohalddahus@samas.no

Dersom du er usikker på hvem du skal kontakte, kan du sende e-post til denne adressa, så svarer saksbehandler deg.

 

FORSKNINGSADMINISTRASJONEN           

Forskningsadministrasjonen har ansvaret for administrasjon og utvikling av forskningsadministrative systemer. Forskningsadministrasjonen skal ha helhetlig informasjon om institusjonens forskningsvirksomhet. Forskningsadministrasjonen skal ha kompetanse om finansieringsmuligheter innen forskning og i utforming av søknader.

Forskningsadministrasjonen skal tilby service, rådgivning og støtte til fagavdelingene, forskergrupper og forskere. Forskningsadministrasjonen skal ha rådgivende funksjon for institusjonens ledelse i saker angående forskningsstrategier og skal også forberede saker til forsknings- og studiestyret, og høgskolestyret.

Forskningsadministrasjonen oppgaver er blant annet:

 • Informasjonsgivning til institusjonens fagmiljø om relevante finansieringskilder
 • Gi råd til fagmiljøet angående søkeprosesser i søknad om ekstern finansiering
 • Formidling av forskning
 • Oppfølging av forskningsprosjekter
 • Oppfølging av doktorgradsstipendiater
 • Forsknings- og utviklingsarbeid
 • Administrasjon av støtteordninger for forskning
 • Boklanseringer
 • Arrangering av seminarer og konferanser
 • Cristin, system for forskingsdokumentasjon
 • Forskningsetiske systemer
 • Israel Ruong – stipend
 • Finansiering fra Nordisk ministerråd
   

Ansatte ved forskningsadministrasjonen:

Navn

Funksjon

Ville Söderbaum, forskningsrådgiver

 

Maia Hætta, forskningsrådgiver