BA - Sierra kursa

SÁM Sámi girjjálašvuođa vuođđokursa

Sisdoallu:
Oahppoollisvuohta addá vuođđo-ja guovddáš dieđuid sámi girjjálašvuođas ja dan historjjás, njálmmálaš girjjálašvuođas ja dutkamis dieđan, ja maiddái vuođđogálggaid sátnedáiddadujiid analyseremii ja dulkomii.

Oahppanjoksosat:
Sámi girjjálašvuođa oahpu maŋŋá studeanta máhttá suokkardit, makkár analyseren-, dulkon- ja árvvoštallanprinsihpat leat kultuvrralaččat heivvolaččat dujiide, mat ovddastit sámi girjjálašvuođa njálmmálaš ja čállon šlájaid.
Oahpu maŋŋá studeanta ipmirda oppalaččat, makkár mearkkašupmi njálmmálaš ja čálalaš girjjálašvuođa teavsttain leamaš ja lea Sámi servodagain ja kultuvrras.
Studeanta dovdá maiddá oppalaččat sámi girjjálašvuođa šlájaid ovdáneami ja historjjá.

Oahppu lea oassin Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa bachelorprográmmas, muhto lea rabas eará studeanttaide maid.

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii ja duođaštuvvon sámegiela máhttu.