Sámi allaskuvlla kaleandar

Boahtte dáhpáhusat

Rabas logaldallan
skábmamánu 19. beaivi 2018

Boares sámegielat doahpagat

Guorahallat sámegielat, noaiddi oli muitalusaid ja doahpagiid boares čállosiin.

Rabas logaldallan
skábmamánu 20. beaivi 2018

Lars Hætta ja Anders Bær - etihka, morála ja oskkoldat

Persovnnalaš etihka, oktasaš morála ja oskkoldaga gaskavuođat Lars Hætta ja Anders Bæra jurdagiid vuođul.

Rabas logaldallan
skábmamánu 21. beaivi 2018

Laestadianisma

Roald Kristiansen logaldallá

Rabas logaldallan
skábmamánu 22. beaivi 2018

Oaidnemeahttundahkan sámiide

Roahkkadis eatnanhearra, giellamáhtolaš báhpat ja buoŋes gáhpagat: muhtin oaidninvuogi oaidnemeahttundahkama sámiide.

Rabas logaldallan
skábmamánu 23. beaivi 2018

Doahpagat Biibbalis ja guovžamuitalusat

Marit Breie Henriksen: Dohpagat biibbalis.
Lovisa Mienna Sjöberg: Guovža ja muitalusat guovžža birra.

Stivračoahkkin
skábmamánu 26. beaivi 2018

Liige stiveračoahkkin Sámi allaskuvllastivrii.

Sámi allaskuvla doallá liige stivračoahkkima 26.11.18 dii 14:00.

Stivračoahkkin
juovlamánu 12. beaivi 2018

Sámi allaskuvlla stivra čoahkkána

Stivračoahkkin Sámi allaskuvllas. 

Ovddeš dáhpáhusat

Rabas logaldallan
Geassemánnu 25. beaivi 2018

Sámegiela ja girjjálašvuođa mastergrádadutkosa ovdanbuktin: Lena Romsdal Hætta

“Fievrridit sámegiela viidáset mánáide lei ollu váddáset go ledjen doivon”- Sámegiela dili guorahallan Álttás.

Ohcanáigemearri
miessemánu 31. beaivi 2018

Viiddiduvvon ohcanáigemearri 31.05.18

Eanaš oahpuide lea ohcanáigemearri 2018 čavčča oahpuide viiddiduvvon 31.05.18 rádjai.

Rabas seminára
miessemánu 26. beaivi 2018

Dekoloniseren ságastallamat

Sámi allaskuvla ovttas Sámi Journalisttaid Servviin (SJS) lágidit lávvardat deaivvadeami Guovdageainnus 26.05.2018, maŋimuš lávvardaga miessemánus.

Rabas seminára
cuoŋománu 11. beaivi 2018

Davviguovlluid ovdánahttin vs. sisabáhkkemat ja eatnamiid massin - guokte oaidninguovllu

Rabas seminára. Bures boahtin!

Rabas seminára
cuoŋománu 09. beaivi 2018

Fágaseminára sámegielaid birra

Bures boahtin čuovvut rabas seminára Fágaođastusa sámegielfágaid birra.

Stivračoahkkin
njukčamánu 07. beaivi 2018

Vuosttaš stivračoahkkin 2018

Sámi allaskuvlla stivra čoahkkána.

konferánsa
njukčamánu 07. beaivi 2018 - njukčamánu 09. beaivi 2018

Indigenous Film Conference

Rabas seminára
guovvamánu 14. beaivi 2018

Buorre mánnávuohta bistá eallinagi

Sámi allaskuvlla bovde seminárii guovvamánu 14.b. 2018 dii. 0845 – 1630, Diehtosiiddas, Guovdageainnus
https://youtu.be/iACTlR-ef-0

Symposium
guovvamánu 07. beaivi 2018

Symposium Staares

Mittuniversitetet, Staares
#staare2018

Ávvudeapmi
guovvamánu 06. beaivi 2018

Sámi álbmotbeaivi

Sámi álbmotbeaivi allaskuvllas.

Rabas seminára
guovvamánu 01. beaivi 2018

Duodjeseminára Johkamohki márkanis

Ája dállu – Sparbanksalen, Ájtte Museum, Jokkmokk.
Bures boahtin!

Fágabeaivvit
ođđajagemánu 31. beaivi 2018 - guovvamánu 01. beaivi 2018

Sámegiela ja kultuvra váimmusteame

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit, Johkamohkis 31.1 - 1.2.2018
Bures boahtin / Buoris boahtem / Buerie Båeteme / Välkommen!